Hoe duurzaam is duurzaam?

Blik op de aardeIn de strijd tegen klimaatverandering wordt een grote plaats ingeruimd voor de energieopwekking. Die zal duurzaam moeten worden. Weg met fossiel. Door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen hebben we ook invloed op de natuurlijke energiestromen van de aarde. Hoeveel energie mogen we daarvan ‘aftappen’ voor we grenzen overschrijden? Daar hebben onderzoekers nu naar gekeken en ook welke vormen van hernieuwbare energie (hernieuwbaar is natuurlijk een rekbaar begrip) het effectiefst zijn met het oog op de belastinggrenzen van onze planeet. De ons toebedeelde marge is slechts 0,04% en zonne-energie is de winnaar, zo berekenden ze. Lees verder

Waterkracht verre van ‘onschuldige’ energievorm

Waterkracht wordt altijd gepresenteerd als een schone en milieuvriendelijk vorm van energieopwekking, maar heeft, zoals bekend, wat mindere punten zoals verlies van bouwland en woonoorden en de negatieve invloed op de biosfeer die rivier heet (om er een paar te noemen). Nu schrijven vijf wetenschappers van de universiteit van Michigan (VS) dat de kosten van witte steenkool vaak onderschat en de opbrengst vaak overschat zijn. Oftewel: hoe voordelig en duurzaam is waterkracht? Zo pleiten voor minder destructieve vormen van waterkrachttechnologie. Lees verder

Waterkracht is zo ‘groen’ nog niet

'Witte steenkool' is niet altijd zo groen

De waterkrachtcentrales in het stroomgebied van de Mekong (afb: Aalto-universiteit)

De uitstoot van broeikasgassen van een waterkracht-centrale in de Mekong (Zuidoost-Azië) kan hoger zijn dan als die energie zou worden opgewekt met fossiele brandstoffen. Waterkracht werd altijd beschouwd als schone energie, al gaat met de aanleg van stuwmeren vaak een hoop natuur verloren, maar  uit een recente studie van onderzoekers van de Finse Aalto-universiteit blijkt dat de ‘witte steenkool’ soms niet eens zo erg groen is, althans in het stroomgebied van de Mekong. Lees verder

IEA: 60% groene stroom in 2030 mogelijk

kolencentrale in China (Hengshui)

China’s stroomopwekking leunt nog sterk op steenkool. Hier een kolencentrale in Hengshui in de provincie Hebei province. (foto: AFP)

Volgens het Internationale energieagentschap (IEA) is het mogelijk dat over 15 jaar 60% van de stroom groen is. De uitstoot van broeikasgassen zou op zijn laatst binnen vijf jaar op zijn maximum (moeten) zijn. Lees verder

Mooi weer leidt tot stroomoverschot in België

Het zonnige en vooral winderige weer hebben ervoor gezorgd dat zonnepanelen en
windturbines maandag j.l. veel stroom produceerden. Gecombineerd met een laag verbruik op de tweede Paasdag heeft dat in België geleid tot een stroomoverschot, zo meldt De Standaard (die het weer van De Tijd heeft). De productie lag zo’n 15% boven het afgenomen vermogen.
Windmolens (foto De Standaard)
Stroomoverschot levert problemen op. Er moet dan capaciteit worden afgeschakeld, zoals nu is gebeurd met de waterkrachtcentrale bij Coo. Niet alle centrales laten zich zo makkelijk afschakelen. Vooral bij kern- kolencentrales is dat problematisch. Voor een deel kan die stroom ook wel worden uitgevoerd, Frankrijk nam stroom af, maar de ‘exporteur’ mag blij zijn als ie daar niet voor hoeft te betalen.
Zo’n situatie pleit voor een opslagsysteem, maar nog nergens is daarin voorzien, alle mooie plannen van Lievense ten spijt.