Alzheimer door digitale kleding ontmaskerd (?)

Nest-thermostaatOnderzoekers  van de universiteit van Boston (VS)  rond Rhoda Au willen zoveel mogelijk gegevens verzamelen over hoe mensen Alzheimer krijgen en wat de voortekenen zijn. Ze willen gebruikmaken van digitale kleding om voortdurend allerlei gegevens te verzamelen. Mogelijk zou ze ook gebruik willen maken van verbonden systemen in de leefomgeving van mensen als de thermostaatsystemen van Nest en de ‘praatpaal’ Echo van Amazon. Au ontvouwde haar idee ideeën op de jaarvergadering van de Amerikaanse vereniging voor de bevordering van wetenschap AAAS in Boston. Lees verder

Veel in de sauna zou tegen dementie helpen

SaunaJe leest het en denkt: Verrek, dat kan alleen uit Finland komen, de bakermat van de sauna, toch? Onderzoekers van de universiteit van Oost-Finland zouden, na het bestuderen van gegevens van mensen die twintig jaar gevolgd zijn, tot de conclusie zijn gekomen dat mensen die vier tot zeven keer bij week een saunabad nemen 66% minder vaak de diagnose dementie kregen dan mensen die dat maar een keer per week doen. Lees verder

Luchtvervuiling en vitamine D risicofactoren voor dementie

Luchtvervuiling (fijn stof, stikstofoxiden) en verkeerOf je dement (kinds) wordt zou voor eenderde afhangen van je genen. Gewicht, beweging en de hartconditie zouden voor nog eens 20% risicofactoren voor dementie zijn. De rest (zo’n 50%) is onbekend. Onze omgeving speelt een rol, maar hoe? Tom Russ van de universiteit van Edeinburgh (Schotland) met medeonderzoekers onderzochten zestig onderzoeken en vonden dat luchtvervuiling een rol speelt. Ook gebrek aan vitamine D zou een duidelijke risicofactor zijn. Lees verder

Zelfzuchtige mitochondriën als ziektebronnen

Fouten in mitochondriaal DNA

Fouten in mitochondriaal DNA worden geassocieerd met nogal wat ziektes (afb: Wiki Commons)

Mitochondriën, de krachtcentrales van de cel, schijnen zich steeds vaker te ontpoppen als aanstichters van ziektes en lijken zelfs de hand te hebben in het verouderingsproces. Nu hebben onderzoekers van de Amerikaanse Vanderbilt-universiteit gevonden dat zelfzuchtige mitochondriën, die een eigen DNA hebben (mtDNA), een rol spelen bij het ontstaan van diverse ziektes. Ze achterhaalden hoe die egoïstische organellen regelmechanismes weten te omzeilen.
Lees verder

Is Alzheimer gevolg van een virusontsteking?

KoortslipZo’n dertig onderzoekers hebben in het vakblad van onderzoekers voor de ziekte van Alzheimer (de belangrijkste vorm van dementie) het vermoeden uitgesproken dat er een verband bestaat tussen het herpesvirus (HSV1) en de hersenziekte. Dat zou eens serieus moeten worden onderzocht, vinden zij. Zo’n tweederde van de mensen onder de 50 is besmet met dit herpesvirus, dat af en toe de kop opsteekt met een koortslip. Lees verder

Tekort vitamine B12 bij ouderen reden tot zorg (?)

GeheugenverliesDat is een beetje het probleem met onderzoek dat wordt opgehangen aan een locatie. Onderzoekers constateren dat bij ouderenzorg in Ontario (Can) veel bewoners (43%) een tekort aan vitamine B12 binnenkrijgen, wat weer zou kunnen leiden tot ernstige ziektes. Is wat er in Ontario geconstateerd is ook elders geldig (bijvoorbeeld Nederland of België)? Volgens het vitamineinformatiebureau heeft een kwart van de ouderen in Nederland een vitamine B12-tekort. Lees verder

Luchtvervuiling zou Alzheimer en Parkinson bevorderen

Rokende schoorsteenVolgens onderzoekers van de Harvard-universiteit (VS) bestaat er een relatie tussen de concentratie aan fijn stof in de atmosfeer en hersenziektes als Alzheimer , andere vormen van dementie en Parkinson. Marianthi-Anna Kiourmourtzoglou en haar collega’s zijn tot die conclusie gekomen na het doorspitten van gegevens van de Amerikaanse gezondheidszorger Medicare van bijna 10 miljoen 65-plussers in het noordoosten van de VS tussen 1999 en 2010. Lees verder

Molecuul ruimt plaques bij Alzheimer op bij muizen

amyloïdeplaques

Nog steeds is onduidelijk of de plaques (bruin) oorzaak of gevolg van de ziekte zijn

Anderhalve maand geleden stond er in weblog een verhaaltje over Zweedse onderzoekers die op antilichamen lijkende eiwitten hadden ontworpen die succesvol waren bij muizen met ‘menselijke’ Alzheimer. Nu blijken Koreaanse wetenschappers er in geslaagd te zijn om de amyloïdeplaques die kenmerkend zijn voor die aftakelingsziekte te verminderen. De plaques worden afgebroken in onschuldige brokstukken (monomeren). Ook de Koreanen hebben dat vooralsnog alleen laten zien bij muizen. Het ‘wondermiddel’ is EPPS (voor liefhebbers: 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropaansulfonzuur). Hoe dat in zijn werk gaat is duister. Lees verder

Geheugen mannen verslechtert eerder dan bij vrouwen

Geheugenverlies

Geheugen van vrouwen gaat trager achteruit dan bij mannen

Bij het ouder worden verslechtert het geheugen Mannen lijken daar eerder last van te hebben dan vrouwen, zo concluderen onderzoekers van de Amerikaanse Mayo-kliniek. De oestrogenen, geslachtshormonen van de vrouw, zouden de verslechtering vertragen.
Lees verder

Strijd tegen dementie kan vroeg(er) beginnen

hersenfoto's dementie

 Röntgenopnames van gezonde hersens (links), hersens van mensen met een milde cognitieve achteruitgang (midden) enhersens van een dementiepatiënt

Met het vorderen der jaren gaan de lichamelijke en geestelijke vermogens van de mens (en het dier) achteruit. Met de ouderdom komen ook de ouderdomsziektes, waarvan dementie zeer waarschijnlijk wel de belangrijkste is (kanker niet meegerekend). Onderzoekers van het University College in Londen hebben in een grote metastudie bekeken hoe, wat heet, milde cognitieve achteruitgang is verbonden met dementie. Ze kwamen tot de conclusie dat suikerziekte de kans dat die achteruitgang ontaardt in dementie met 65% vergroot, mensen psychische problemen en een milde achteruitgang van de hersenfuncties zouden een twee keer grotere kans lopen dat die conditie uitmondt in dementie. Ook een gezond fruit- en groenterijk dieet zonder al te veel vlees en verzadigde vetten helpt dementie op afstand te houden Lees verder