EU licht hand met milieunormen voor auto’s

Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks

Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks (afb: GroenLinks)

Met de mond belijden regeringsleiders en EU-autoriteiten hun streven naar een schoon milieu maar in de praktijk wordt met dat streven nogal eens de hand gelicht. Zo schijnen de Europese autofabrikanten met succes hebben gelobbyd voor de afzwakking van milieunormen voor auto’s (benzine). Het zou benzineauto’s zijn toegestaan de milieunormen (vastgelegd in Euro 6) met 50%  te overschrijden. Een fraai staaltje van een geval van slappe knieën. Lees verder

In Europa 150 krachtcentrales nodig voor elektrische auto

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Volgens een onderzoek van het Europese Milieuagentschap is voor grootschalig gebruik van elektrische auto’s 150 GW aan elektrisch vermogen extra nodig. We praten dan over zo’n 100, 150 krachtcentrales. Het EMA gaat er dan van uit dat 80% van de auto’s dan elektrisch rijden. Dat scenario voorziet het agentschap voor 2050. Daar tegenover staat een lagere uitstoot van broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen, aldus het rapport.
Lees verder

Luchtvervuiling zou Alzheimer en Parkinson bevorderen

Rokende schoorsteenVolgens onderzoekers van de Harvard-universiteit (VS) bestaat er een relatie tussen de concentratie aan fijn stof in de atmosfeer en hersenziektes als Alzheimer , andere vormen van dementie en Parkinson. Marianthi-Anna Kiourmourtzoglou en haar collega’s zijn tot die conclusie gekomen na het doorspitten van gegevens van de Amerikaanse gezondheidszorger Medicare van bijna 10 miljoen 65-plussers in het noordoosten van de VS tussen 1999 en 2010. Lees verder

China stoot veel meer kooldioxide uit dan bekend was

kolencentrale in China (Hengshui)

China’s stroomopwekking leunt nog sterk op steenkool. Hier een kolencentrale in Hengshui in de provincie Hebei province. (foto: AFP)

China zou zo’n 17% meer van het broeikasgas kooldioxide uitstoten dan de cijfers aangeven waar nu mee wordt gerekend, zo meldt de New York Times. De Amerikaanse krant trekt die conclusie op basis van een jaaroverzicht van het Chinese bureau voor de statistiek. Lees verder

Fijn stof van diesel slecht voor de lever

Fijn stof van dieselauto's verstoort leverfunctiesDe lever heeft een belangrijke rol bij het opruimen van giftige stoffen. Recent Frans/Zwitsers onderzoek maakt aannemelijk dat fijn stof van uitlaatgassen van diesels die reinigingsfunctie van dit orgaan verstoort door transporteiwitten te blokkeren. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de gezondheid is nog niet duidelijk, het gaat hier om een in vitro-onderzoek, maar het ligt, onder meer, in de rede dat door die blokkade de kankerverwekkende eigenschappen van diesel worden versterkt. Fijn stof heeft namelijk ook gevolgen voor de aanmaak van de antioxidant glutathion, een belangrijk wapen in de strijd tegen oxidatieve stress. Lees verder

Niet minder fijn stof door E-auto’s

E-autoElektrische wagens genereren nauwelijks minder fijn stof dan de nieuwste benzinewagens, blijkt uit onderzoek van Transport & Mobility in Leuven (B), aldus het Belgische dagblad De Standaard. Door het in verhouding grotere gewicht en daardoor grotere slijtage van de remmen, de banden en het wegdek, veroorzaken elektrische auto’s in stedelijk gebied slechts een verwaarloosbare fractie minder fijn stof dan gewone, recente benzineauto’s:  afgerond 17 mg PM2,5/km tegen 17. Ook het verschil met dieselwagens, voorzien van roetfilter, is gering. Bij kleinere E-voertuigen, dan hebben het onder meer over elektrische fietsen, winnen de ‘elektra’s’ echter duidelijk. Lees verder