Japan stemt toe afvalwater kernramp in oceaan te lozen

Brandend reactorgebouw Fukusjima

Satellietfoto van reactorgebouw 3 (rechts) en 4 op 16 maart 2011, twee dagen na de ramp (foto: Wiki Commons)

Het was niet zo heel lang geleden ook hier de oplossing voor je afval: gooi het maar in het water. Sindsdien zijn er in sommige landen milieuwetten gekomen die dat kwaad proberen uit te bannen, maar de Japanse overheid wil daar kennelijk niet bij horen. Het radioactieve afvalwater dat sedert de ramp in 2011 op het terrein van de kerncentrales in Fukusjima is opgeslagen  mag van de Japanse overheid in de oceaan geloosd worden. De lozing zou veilig zijn en het milieu nauwelijks belasten, beweert de regering. Lees verder

Japan wil radioactief afvalwater lozen in de oceaan

Fukusjima-ramp

Werknemers van Tepco op het rampterrein. Foto uit 2014

In maart 2011 vond in het Japanse Fukusjima een kernramp plaats als gevolg van vloedgolf ontstaan door een zeebeving. Sedertdien zijn de bewoners van een ruim gebied rond de centrales naar elders verhuisd en proberen de autoriteiten en het betrokken bedrijf de brokstukken op te ruimen en/of af te dekken. Dat verloopt nogal moeizaam. Nu zijn er (weer) plannen om grote hoeveelheden radioactief water in de oceaan te lozen. Milieugroepen en bewoners, vooral vissers, hebben hun zorgen uitgesproken. Het zou gaan om ruim eenmiljoen ton verontreinigd water. Lees verder

Japan wil radioactief water uit Fukushima in zee lozen

Fukusjima-ramp

Werknemers van Tepco op het rampterrein.

Het reactorongeluk in Fukushima in maart 2011 heeft miljoenen tonnen radioactief water opgeleverd. Dat werd tot nu toe op het terrein van het reactorcomplex opgeslagen. Die capaciteit raakt vol en de Japanse overheid zou willen toestaan dat het vervuilde water in zee te lozen, aldus Japanse media. De beslissing zou nog deze maand genomen worden. Lees verder

Bewoners zouden weer terug kunnen naar Fukusjima

Advoer van radioactieve grond rond kerncentrale in Fukusjima

Met radioactiviteit besmette grond werd afgevoerd, zonder veel effect

Zes jaar na de kernramp in het Japanse Fukusjima zouden onderzoekers hebben vastgesteld dat mensen veilig kunnen terugkeren naar hun woningen. De onderzoekers stellen dat bewoners van een dorp 60 km van Fukusjima, dat nooit is ontruimd, niet hoeven te vrezen voor een te grote dosis straling tijdens hun leven. Ook zou door radioactief verval en door regen de radioactiviteit meer zijn afgenomen dan door de dure pogingen om de verspreiding van de radioactiviteit tegen te gaan, zoals het verwijderen van de toplaag van de bodem en de isolatie van de defecte centrales. Lees verder

Straling in kernreactor Fukusjima hoogst sedert ramp

Gemolten brandstofstaven in kernreactor Fukusjima?

Gesmolten brandstofstaven? (afb: the Guardian)

In maart 2011 werden drie van de zes reactoren van de kerncentrale in het Japanse Fukusjima getroffen door een kernsmelting als gevolg van een gigantische vloedgolf. Sindsdien is er een hoop afgeklungeld om te voorkomen dat er radioactiviteit weglekt van de rampplek. Eigenaar Tepco wil nu wel eens schoon schip maken, maar nu blijkt binnen de omhulling van kernreactor 2 een stralingsintensiteit van 530 sievert/u gemeten te zijn, de hoogste waarde sedert de ramp bijna zes jaar geleden. Dat zal de sloop van de kernruïnes niet ten goede komen. Er wordt rekening mee gehouden dat de sloop zo’n veertig jaar zal duren en minstens € 175 miljard zal gaan kosten. Lees verder

Volgende kernramp als in Tjernobyl of Fukusjima komt er aan

Brandend reactorgebouw Fukusjima

Satellietfoto van reactorgebouw 3 (rechts) en 4 op 16 maart 2011, twee dagen na de ramp in Fukusjima (foto: Wiki Commons)

Op basis van een grootschalige statistische analyse zijn onderzoekers van de universiteit van Sussex (Eng) en van de technische hogeschool in Zürich (Zwi)  tot de conclusie gekomen dat kernenergie een onderschat en groot risico is en dat er belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd als we toekomstige rampen van het kaliber Tsjernobyl of Fukusjima willen voorkomen. Lees verder

Japan bouwt dure ‘ijswand’ rond Fukusjima

Brandend reactorgebouw Fukusjima

Satellietfoto van reactorgebouw 3 (rechts) en 4 op 16 maart 2011, twee dagen na de ramp (foto: Wiki Commons)

In Japan is het plan goedgekeurd om een ijswand rond het terrein van de kernreactoren in rampplaats Fukusjima in gebruik te nemen. Daardoor zou moeten worden voorkomen dat radioactief afval wegsijpelt naar de omgeving. De kernreactoren zijn daar buiten werking gesteld en de bewoners zijn uit de omgeving geëvacueerd nadat in 2011 als gevolg van een aardbeving en een vloedgolf drie kernreactoren in het ongerede raakten door een kernsmelting. Het is tot nu toe nog steeds niet gelukt de verspreiding van radioactief afval een halt toe te roepen. Veel komt in zee terecht.De ijswand moet ook grondwater tegenhouden. Lees verder

Rechtbank Japan nu wel eens met herstart kerncentrales

Droon op dak werkruimte premier Shinzo Abe

De doos zou de radioactieve (?) droon bevatten die op het dak van het kantoor van premier Abe was geland (foto: Reuters)

Een paar dagen nadat een rechter de herstart van kerncentrales in Takahama had verboden komt nu een andere Japanse rechtbank tot een diametraal ander besluit. Twee kernreactoren in Sendai in het zuidwesten van Japan mogen volgens deze rechtbank in juli weer in gebruik genomen worden. Op het dak van het kantoor van de Japanse premier Shinzo Abe werd vandaag een droon gevonden met een camera en een fles met onbekende inhoud en een waarschuwingsplakker voor stralingsgevaar. De gelande droon lijkt een verwijzing naar het besluit van de rechtbank. Er werden sporen van radioactiviteit op het dak gevonden. Het merendeel van de Japanse bevolking is fel tegen de heropening van de stilgelegd kerncentrales in Japan als gevolg van de ramp bij Fukusjima in maart 2011. Lees verder

Kernenergie op de schroothoop in Japan (?)

Fukusjima-ramp

Werknemers van Tepco op het rampterrein.

Na de kernramp bij Fukusjima in 2011 zwoer Japan de kernenergie af, maar is inmiddels van dat besluit teruggekomen. Het Japanse atoomagentschap had toestemming gegeven de Takahama-centrale in het Fukui-district weer op te starten, maar daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken. Protesterende bewoners hadden het proces aangespannen. Eigenaar Kepco gaat in beroep. Intussen lopen de zaken op de rampplek in Fukusjima allesbehalve naar wens. Een door eigenaar Tepco gestuurde robot strandde. Hij kon nog wel een straling van 9,7 sievert per uur meten in reactor 1. Een mens zou hier binnen een uur sterven, stelt het Duitse blad der Spiegel. De robot was op zoek naar de brandstofstaven. Lees verder

Ramprobot kan ook deuren openen

Vliegende robot opent deuren

Robot die deuren opent en kan vliegen (afb: TIT)

Japan heeft een ramprobot ontwikkeld die niet alleen kan vliegen, maar ook deuren kan openen. Deze handeling schijnt tot nog toe onmogelijk te zijn geweest voor de mechanische mens. De robot is vooral bedoeld om te worden ingezet in een gevaarlijke omgeving, zoals rond de kernruïnes in Fukusjima. Lees verder