Wereldvegetatie sedert 2003 gegroeid

Wereldvegetatie

De balans van de groei en krimp van de wereldvegetatie tussen 1993 en 2012 (afb in Nature Climate)


Ontbossing is het wat de klok slaat. Afrika heeft zich, met enige overdrijving, bijna geheel ontdaan van tropisch regenwoud, Zuidoost-Azië is ‘goed’ op weg en in het Amazonegebied verdwijnen per minuut twee voetbalvelden aan tropisch regenwoud. Zoiets. Dan is het Australische verhaal dat nu de wereld rond gaat hoogst merkwaardig: sedert 2003 is de hoeveelheid vegetatie op aarde met 4 miljard ton toegenomen. De, vooral, uit Australië afkomstige onderzoekers maakten hun schatting op basis van satellietinformatie van de laatste 20 jaar. Vooral in Rusland en China is de begroeiing sedert toegenomen en is de kap van tropisch regenwoud verminderd.
Lees verder

“Natuurlijke bossen verdwijnen in rap tempo”

Verdwijnend oerwoudNatuurlijke bossen verdwijnen in rap tempo, zo staat te lezen in een rapport van het wereldgrondstoffeninstituut WRI, Greenpeace en de universiteit van Maryland. Nog maar eentwaalfde van het landoppervlak is bedekt met ongerepte, natuurlijke bossen, die vooral liggen in tropische en subpolaire (boreale) streken, zoals in Brazilië en Rusland. In dat gedeelte is het verlies aan oerbos sedert 2000 aanzienlijk, stellen de opstellers van het rapport. Steeds meer oerbos verdwijnt door, onder meer, wegenbouw, houtkap en landbouw. Lees verder

Kaart palmolieplantages kan regenwoud redden

PalmolieplantagesPalmolie is alomtegenwoordig, in je eten, in je drank, in de cosmetica. In de VS zou palmolie in de helft van de supermarktproducten zitten en waarom zou dat in Europa anders zijn? De palmolieproductie is echter ook verantwoordelijk voor de grootscheepse ontbossing in Maleisië en Indonesië. Die ontbossing gaat nog eens gepaard met gigantische bosbranden om ruimte te creëren voor nieuwe plantages. Een groep producenten die zegt duurzamer palmolie te produceren verenigd in de RSPO wil de productieketen doorzichtiger maken met behulp van een kaart waarop plantages die duurzaam produceren zijn aangeduid, evenals al het (on)gerief dat mee komt met de palmolieproductie zoals de grootschalige branden, ontbossingen en herbebossingen. Daarmee zou te achterhalen zijn op welke wijze palmolie wordt geproduceerd. Lees verder

Wereldwijde ontbossing in beeld gebracht

Verdwijnend oerwoudSedert 20 februari is op internet te volgen hoe de wereldwijde ontbossing voortwoekert. Het initiatief  Global Forest Watch is gelanceerd door de Amerikaanse denktank World Resources Institute (WRI) en een aantal partners, waaronder Google en de universiteit van Maryland. Ondanks alle mooie woorden en voornemens gaat de ontbossing nog steeds in hoog tempo door. Volgens de gegevens, afkomstig van Google van van de universiteit van Maryland, is de aarde tussen 2002 en 2012 2,3 km2 bos kwijtgeraakt. Dat zouden zo’n 50 voetbalvelden per minuut zijn geweest.
Er wordt gebruik gemaakt van een databank. Voor de samenstelling van de databank heeft Google samengewerkt met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De gegevens komen uit 40 jaar satellietopnames van het Amerikaanse satellietprogramma Landsat. Op basis van die gegevens wordt nu de ontwikkeling geschetst tussen 2000 en 2012.

Bron: Le Monde

Zeven landen verantwoordelijk 60% aardopwarming

Aardopwarminglanden

Op dit (slechte) plaatje is goed te zien dat West-Europa (vooral Engeland en Duitsland) en de VS het meeste boter op hun klimaathoofd hebben. Japan is, zijn geluk, weggevallen.

De Verenigde Staten, China, Rusland, Brazilië, India, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoordelijk voor 60% van de aardopwarming voor 2005. Amerika is op zijn eentje verantwoordelijk voor een temperatuurstijging van 0,15°C (20% van de geconstateerde stijging), zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van Damon Matthews van de Canadese Concordia-universiteit.

Lees verder

Uitsterven versneld door fragmentering regenwoud

Ontbossing Tasmanië

Ontbossing op Tasmanië (foto: Wikicommons)

Over de hele wereld worden bossen in steeds kleinere stukjes gehakt. Dieren die in deze oerwoud-restanten leven zijn veel kwets-baarder dan eerder gedacht. Onderzoek van William Laurance van de Australische James Cook-universiteit in Thailand doet vermoeden dat zoogdieren in die ‘postzegels’ binnen 25 jaar zijn verdwenen. Dat is alarmerend, stelt het blad New Scientist omdat versnippering de norm is over de hele wereld. Laurance vindt dat er grotere reservaten moeten worden gecreëerd om uitsterving van dieren te voorkomen. Lees verder