Enorme ijsschol breekt af van Larsen C-plaat op Antarctica

Begin deze week  scheurde zo’n 12% ijsoppervlak los van Larsen C, de grootste ijsplaat van Antarctische schiereiland. De ijsschol zou ongeveer de grootte hebben van de provincie Noord-Brabant, zo’n 5000 km2 en is een van de grootste ooit gemeten. Hoewel ijsonderzoekers niet kunnen zeggen of het losscheuren van een deel van Larsen C het directe gevolg is van aardopwarming, zijn ze bang dat dit het ‘laatste uur’ voor de ijsplaat zou kunnen inluiden. Larsen A en B verdwenen achtereenvolgens in 1995 en 2002. Lees verder

‘Kortlevende’ broeikasgassen hebben ‘lange armen’

Prognoses van de zeespiegelstijging

De uitersten van de zeespiegelstijging bij een temperatuurstijging van 2 en van 5°C. De plaatjes komen uit een andere studie. (afb: Jevrejeva et.al.)

Koolstofdioxide is het broeikasgas waar ons aller aandacht op gericht wordt, maar vlak de andere broeikasgassen als methaan, chloorfluorkool-waterstoffen (cfk’s) en fluor-koolwaterstoffen (hfk’s) niet uit. Volgens berekeningen van onderzoekers van het MIT in Cambridge (VS) en de Simon Fraser-universiteit kunnen die ‘kortlevende’ broeikasgassen, die maar enkele jaren in de atmosfeer verblijven, vele eeuwen voor veel narigheid zorgen zoals de zeespiegelstijging. Dat gebeurt ook als de mensheid er in zou slagen vanaf midden deze eeuw geen koolstofdioxide meer de atmosfeer in te blazen. Lees verder

Reusachtige ijsplaat Zuidpool dreigt af te scheuren

De Larsen-ijsplaat ten noorden van Antarctica

De Larsen-ijsplaat ten noorden van Antarctica (afb: Adrian Luckman)

Op de Zuidpool dreigt  een gigantische ijsplaat van 5000 km2 af te scheuren, zo meldt de Britse omroep BBC.  Door het in zee terechtkomen van het landijs die daar het gevolg van zou kunnen zijn, zou de zeespiegel wel met 10 cm kunnen doen stijgen, stellen sommige onderzoekers. Het gaat om het ijsveld Larsen C, de noordelijkste van de Zuidpool. De scheur in het ijsveld wordt al maanden angstvallig in de gaten gehouden. Eerder in 1995 (Larsen A) en 2002 (Larsen B) zijn ook al grote delen van het ijsveld afgebroken. Lees verder

Zeespiegelstijging niet overal gelijk

Prognoses van de zeespiegelstijging

De uitersten van de zeespiegelstijging bij een temperatuurstijging van 2 en van 5°C (afb: Jevrejeva et.al.)

Een zeespiegelstijging van 20 cm, dat is toch geen probleem? Meestal niet, maar die 20 cm die onderzoekers berekenen voor een aardopwarming met 2°C is een gemiddelde. Bij driekwart van de kusten zal volgens deze schattingen de stijging in 2050 duidelijk meer zijn, andere minder. Bij de eerste ‘groep’ horen de oostkust van de VS, van Noorwegen en veel kusten bij grote steden in Zuidoost-Azië. Lees verder

Vermindering ijsmassa Zuidpool in beeld gebracht

Ontwikkeling ijsmassa Zuidpool

De ontwikkeling van de ijsmassa op de hele Zuidpool.

De ijsmassa op de Zuidpool is hier en daar tot 5 km dik, maar de laatste jaren heeft Antarctica, mede door de aardopwarming, veel ijs verloren. Onderzoekers van de TU van Dresden hebben dat verlies nu in beeld gebracht, waarop je kunt zien dat op sommige plaatsen het ijs zelfs aangroeide. De gemiddelde daling sedert 2002 is 100 000 000 000 ton per jaar. Op bijgaand plaatje zie je de ontwikkeling van heel Antartica. Lees verder

“Ideeën aardopwarming compleet absurd”

Aardopwarming 4Volgens Richard Tol econometrist en klimaat-onderzoeker aan de universiteit van Sussex (Eng) is het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen door de aardopwarming volkomen absurd. Tol won in 2007 als lid van het internationale klimaatforum (IPCC) de Nobelprijs voor de vrede, maar in 2013 weigerde hij het nieuwe klimaatrapport samen te vatten omdat hij dat te negatief vond. Vuile lucht en armoede zijn in zijn ogen  veel grotere bedreigingen voor het welzijn van de mensheid en de onderzoekers van het KNMI moeten zich volgens hem vooral bepalen tot het voorspellen van het weer, omdat ze van het klimaat totaal geen verstand hebben, zegt hij in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad. Lees verder

IJs op Groenland smelt al 100 jaar

Groenlandijs

Het ijs op Noordoost-Groenland

Het is tot nu toe erg lastig geweest om de hoeveelheid ijs te schatten die op Groenland jaarlijks smelt. De schattingen zijn gebaseerd op computermodellen. Nu hebben, onder meer, Deense klimaatonderzoekers schattingen gemaakt op basis van waarnemingen van de ijssmelt op Groenland. De resultaten moeten een duidelijker beeld scheppen van de bijdrage van de ijssmelt op Groenland aan de zeespiegelstijging. “Als we niet weten welke bronnen bijdragen aan de zeespiegelstijging, dan is het ook moeilijk die te voorspellen”, zegt onderzoeker Kristian Kjeldsen van de universiteit van Kopenhagen. Tussen 1900 en 2010 zou Groenland 9 miljard ton ijs hebben verloren (± 3,4 mrd ton).
Lees verder

Doemscenario’s Zuidpool ‘niet aannemelijk’

Amundsenzee

De Amundsenzee op de Zuidpool

Onderzoekers  rond Catherine Ritz van de universiteit van Grenoble (F) denken dat de bijdrage van smeltend ijs aan de zeepspiegelstijging deze eeuw beduidend zal zijn, maar ze verwachten niet dat de doemscenario’s zullen uitkomen. Zij komen uit bij een stijging van 10 cm in 2100 bij een matige tot hoge toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Een stijging van 30 cm of meer geven ze een kans van een op de twintig. Let wel, we hebben het alleen over de bijdrage van de Zuidpool. De voorspellingen zouden stevig leunen op satellietwaarnemingen. Lees verder

“Opstoken fossiele brandstoffen desastreus “

Wegsmelten Zuidpoolijs

Het wegsmelten van het landijs op de Zuidpool volgens diverse scenario’s. Linksboven als we geen broeikasgassen meer uitstoten, rechtsonder als we alle voorraden fossiele brandstoffen opstoken (afb: Ken Caldeira en Ricarda Winkelmann)

Alsof er niks aan de hand is gaat Shell onder het Noordpoolijs naar olie- en gasvoorraden boren en heeft ook Rusland grootse plannen met het naar bovenhalen van de aldaar opgeslagen fossiele ‘schatten’. Onderzoekers van het instituut voor klimaatonderzoek in Potsdam (D) stellen dat als alle fossiele brandstofvoorraden worden opgestookt een klimaatramp het gevolg zal zijn. De zeespiegel zal aanzienlijk stijgen, zeker tientallen meters, en miljoenensteden als New York en Tokio zullen onder water komen te staan. Hun advies is die fossiele brandstoffen te laten waar ze nu zijn: onder de grond. Lees verder

Stijging zeespiegel door aardopwarming groter

Zeespiegelstijging/daling rond Groenland

Door het smelten van het landijs op Groenland wordt de aantrekkingskracht van het ijs op het omliggende water, de zelfgravitatie, kleiner en komt de landmassa omhoog, met als gevolg een dalende zeespiegel rond Groenland (afb: Grinsted, Jevrejeva, Riva, and Dahl-Jensen)

De stijging van de zeepspiegel in Noordwest-Europa door het smelten van poolijs en gletsjers als gevolg van de aardopwarming zou wel eens groter kunnen zijn dat tot nu toe aangenomen, zo hebben onderzoekers van, onder meer, het Niels Bohr-instituut (Den) becijferd. De stijging van de Noordzee zou deze eeuw heel goed de 1,5 m of meer kunnen bereiken, denken ze. Overigens lopen de diverse voorspellingen over de zeespiegelstijging nogal uiteen. Lees verder