Steenkoolvorming veranderde aarde bijna in een ijsbal

De aarde als ijsbal.

De aarde schijnt ooit bijna een ijsbal geworden te zijn

Nu is het energetisch te gelde maken van de energie die is opgeslagen in fossiele brandstoffen er schuld aan dat we met een klimaatprobleem kampen, maar dat was 300 miljoen jaar geleden niet anders. Anders dan nu ging het om een afkoeling door de kooldioxideontrekking aan de atmosfeer die gepaard ging met de massale steenkolenvorming, waardoor de aarde bijna in een ijsbal veranderde. Opmerkelijk. Lees verder

Hawking geeft mens op aarde nog 100 jaar

Stephen Hawking: we moeten op zoek moeten naar leefruimte buiten de aarde

Stephen Hawking: …binnen 100 jaar…

De Engelse tegendraadse astrofysicus Stephen Hawking vindt dat we naarstig op zoek moeten naar andere vestigingsplaatsen in het heelal. Hij houdt het voor mogelijk dat de aarde al binnen honderd jaar voor de mens niet leefbaar meer is, maar hoe realistisch zijn zijn plannen? Lees verder

Twijfels aan jongste vondst oudste leven

De oudste levensvorm in gesteente in Canada?

De ‘levensdraadjes’ (rode pijlen) (afb: Nature)

Vorig jaar nog werd het tijdstip waarop het eerste leven op aarde zou zijn verschenen verschoven naar 3,7 miljard jaar, relatief vroeg na het ontstaan van de aarde. Nu wordt zou dat tijdstip nog verder teruggeschoven moeten worden met de vondst in Canada van levensvormen in minstens 3,77 miljard jaar oud gesteente: ergens tussen 3,77 en 4,3 miljard jaar. “Onze ontdekking ondersteunt het idee dat leven ontstond in hete onderwaterschoorstenen die zich kort na het ontstaan van de aarde vormden. Dat snelle verschijnen van leven op aarde past met het recente onderzoek”, zegt  onderzoeker Matthew Dodd van het University College in Londen. Er is veel skepsis over de conclusies die aan de vondst worden verbonden. Lees verder

Sporen van leven van 3,7 miljard jaar geleden gevonden

Sporen van leven in 3,7 miljard jaar oud gesteente

Sporen van leven in 3,7 miljard jaar oud gesteente

Op Groenland zijn sporen van leven gevonden, die naar schatting 3,7 miljard jaar oud zijn. Met die vondst zou aannemelijk worden dat het leven op aarde 200 miljoen jaar eerder begon dan tot nu toe aangenomen.
Lees verder

Maf is proberen de aarde te simuleren

Philippe Gillet (EPFL)

Philippe Gillet: …een rekenmodel van de aarde…

Rekenmodellen en simulaties kunnen handig zijn als je het studieobject niet ‘in een doosje’ kan krijgen. Het klimaat is zo’n studieobject en op dat terrein wordt er heel wat gemodelleerd, maar op die klimaatmodellen valt wel wat af te dingen. De vraag is en blijft: wat zegt de uitkomst van zo’n model over de werkelijkheid. Nu willen een aantal wetenschappers de koe definitief (?) bij de horens vatten: het simuleren van de aarde op een supercomputer. Hoe maf kun je zijn of ben ik gek? Lees verder

Hawking ziet einde van de aarde niet als eind van mensheid

Stephen Hawking

Stephen Hawking (foto: the Guardian)

De beroemdste invalide ter wereld, Stephen Hawking, blijft verbazen. Al verschillende malen heeft Hawking gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie en onlangs waarschuwde de sterrenkundige ons weer dat de kans op een vernietigende ramp voor de aarde toeneemt. Dat geeft niet, want we gaan hier toch weg (en elders in het heelal de boel versjteren, denk ik dan). Ik moet het nog zien. Miljarden mensen expediëren van de aarde naar waar? Is Hawking aan het malen? Hoe dan ook: zijn verhaal intrigeert. Hij is in wezen een optimist. De BBC zendt die lezing in twee delen uit: op 26 januari en op 2 februari.
Lees verder

Aarde aan het eind van zijn latijn

De 'zorgzame' aardeBijna de helft van de processen die belangrijk zijn voor het handhaven van de veerkracht van de aarde is verstoord door menselijke activiteit, zo heeft een groep van 18 onderzoekers uitgeplust. Volgens de groep zijn vier van de negen systemen die de veerkracht van de aarde regelen aanzienlijk veranderd. Dan gaat het, onder meer, om de stikstof/fosfor-cyclus die wezenlijk is  voor het leven op aarde en zowel belangrijk is voor de voedselproductie als voor schoon water. De onderzoekers denken ook dat de 2*C-grens voor de aardopwarming al een stap te ver is. Een Zweeds/Australische studie maakt aannemelijk dat we intussen in een andere geologische periode zijn aanbeland: het antropoceen, het tijdperk dat geheel gedomineerd wordt door de mens. Lees verder

Aarde had al ‘snel’ vaste mantel

Zirkoon-mineraal

4,374 miljard jaar oud stukje zirkoommineraal

Ooit is de aarde zijn bestaan begonnen als een vuurbol van kolkend gesteente. Door afkoeling ontstond allengs een vaste aardmantel rond een hete vloeibare kern. Volgens een recente, nauwkeurige ouderdomsbepaling van een stuk zirkoon zou het stollen van de mantel van de aarde zo’n 4,4 miljard jaar geleden zijn begonnen, de leeftijd van het in Australië gevonden stukje blauwe  gesteente. Dat betekent dat als ‘snel’ (in geologische zin) na het begin van de aard de aardkorst is ontstaan. Dat ondersteunt de huidige ideeën over de ontstaansgeschiedenis van de aarde, die 4,5 miljard jaar geleden een aanvang nam. Lees verder

‘We’ zijn 700 miljoen jaar ouder dan gedacht

Het ontstaan van leven.

Het ontstaan van leven volgens de Wikipedia op de schaal van een dag.

Niet veel mensen zullen er wakker van liggen, maar zuurstof (b)lijkt veel eerder in grote hoeveelheden op aarde te zijn voorgekomen dan tot nu toe aangenomen. Tot nu toe werd het Grote Zuurstofvoorkomen, belangrijk voor de ontwikkeling van het aardse leven, zo’n 2,3 miljard jaar terug gedacht; ruwweg op de helft van de leeftijd van de planeet. Deense, en andere, onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat die ‘gebeurtenis’ zeker 700 miljoen jaar eerder moet zijn voorgevallen. Lees verder