Biomassa insecten in Duitsland in 27 jaar met 75% ingezakt

Insecten eten

In grote delen van de wereld staan insecten gewoon op het menu

Het gaat niet alleen over bijen en vlinders, maar (vliegende) insecten hebben het over de hele linie zwaar te verduren. Onderzoekers van de Nederlandse Radbouduniversiteit hebben becijferd dat de biomassa aan insecten de laatste 27 jaar met 75% is gedaald.
Lees verder

Soortenrijkdom lijkt bescherming ecosysteem

Biodiversiteit en rondwormen

De proefweides (afb: Jacob Miller)

Klimaatverandering zou leiden tot vermindering van de biodiversiteit. Onderzoekers zouden nu aannemelijk hebben gemaakt dat soortenrijkdom ecosystemen beschermt tegen aardopwarming. Systemen met een grotere diversiteit in soorten zouden daar minder last van hebben dan systemen die het moeten doen met minder soorten. Althans dat is geconstateerd bij rondwormen. Lees verder

De massauitsterving zou in volle gang zijn

Boerenzwaluw

Zelfs de boerenzwaluw verliest terrein (afb: Wiki Commons)

De zesde grote massauitsterving in de wereldgeschiedenis is in volle gang, zo constateren onderzoekers. Alleen al bij de gewervelde landdieren sterven twee soorten per jaar uit, maar een derde van alle populaties krimpt. Daaronder behoren ook diersoorten die niet als zeldzaam of bedreigd worden gezien zoals de boerenzwaluw. Waarschijnlijk zijn de onderzoekers nog mild want die onderzochten ‘alleen’ de gewervelde dieren.
Lees verder

Taalbarrière in wetenschap wordt miskend

(afb: univ. van Cambridge)

Tatsuya Amano, werkzaam aan de universiteit van Cambridge.

Iedereen, vooral in Nederland, doet of in de wetenschap louter in het Engels wordt gecommuniceerd. Daar klopt niet zo heel veel van, blijkt uit een recent onderzoek van Tatsuya Amano, Juan P. González-Varo en William Sutherland van de universiteit van Cambridge (Eng). Ze deden hun onderzoek met behulp van Google Scholar en de trefwoorden natuurbehoud en biodiversiteit (in 16 talen, waaronder het Nederlands). Ze vonden 75 513 artikelen, waarvan ruim eenderde (35,6%) niet in het Engels was geschreven. De auteurs zouden graag zien dat dat probleem werd opgelost door zowel van de Engelse artikelen anderstalige samenvattingen te maken als dat m.m. ook te doen met niet-Engelstalige artikelen. Lees verder

Stiekem legt de giraf het loodje

De giraf

De langnekpopulatie in Afrika is sterk teruggelopen sedert 1985 (afb: Wiki Commons)

Neushoorns, mensapen, olifanten en tijgers hebben een ding gemeen: ze hebben grote moeite in het wild te overleven. Oorzaken: de waanzinnige hebzucht en domheid van de mens en de landhonger van de almaar uitdijende mensheid. Nu blijkt dat ook de giraffe op de jongste rode lijst  van de IUCN staat van bedreigde diersoorten. Volgens de jongste tellingen is de giraffenpopulatie in dertig jaar met 40% afgenomen. Van de 700 voor het eerst bekeken vogelsoorten wordt 11% met uitsterven bedreigd. Het gaat niet echt goed met moeder aarde. Het slechte nieuws werd bekend gemaakt op het jongste biodiversiteitscongres in Cancun (Mex).
Lees verder

In 16 jaar eentiende van de natuur op aarde vernield

Landschap in Nieuw-Zeeland

Niet alleen bossen zijn natuur, ook dit landschap in Nieuw-Zeeland (afb: Science)

Volgens James Watson van de universiteit van Queensland (Aus) en medeonderzoekers heeft de mensheid tussen 1993 en 2009 10% van de natuur op aarde vernield. In Zuid-Amerika is dat zelfs 30%. Natuurbescherming is wel wat meer dan het redden van de reuzenpanda, vinden de onderzoekers. De natuur verdient bescherming voor ons eigen bestwil. Lees verder

Soortenrijkdom dieren in rivieren te bepalen aan DNA in water

Watermonsters ter bepaling van de biodiversiteit in rivieren

Men neme een watermonster

DNA is op allerlei manieren handig materiaal. Je kunt er misdaden mee oplossen , computergeheugens mee maken, mensen mee genezen, maar ook bepalen welke planten en/of dieren zich op bepaalde plaatsen ophouden. Onderzoekers van de universiteit van Zürich gebruikten het DNA dat ze vonden in rivierwater, om te bepalen welk leven zich daar bevindt. Dat is een stuk simpler dan de klassieke methode: vissen en kijken wat er in je net zit. Lees verder

Meer dan 8600 soorten bedreigd in voortbestaan

Leeuwin

De mens is in West-Afrika de grootste bedreiging voor de leeuw

Volgens onderzoek van de universiteit van Queensland (Aus) en twee natuurorganisaties (WCS en IUCN) worden meer dan 8600 soorten van de rode lijst van IUCN bedreigd in hun voortbestaan. Landbouw alleen zou al verantwoordelijk zijn voor de ernstige achteruitgang van 5407 siersoorten zoals het jachtluipaard en de Afrikaanse wilde hond. De illegale jacht heeft het aantal gorilla’s en neushoorns gedecimeerd. Volgens de onderzoekers moeten er snel maatregelen genomen worden om te voorkomen dat vele diersoorten in het wild zullen uitsterven. Lees verder

Biodiversiteit neemt gevaarlijk af

Mooi vogeltje van PREDICTS-databankDe ecosystemen op aarde zijn meer dan toeristische trekpleisters. Die worden wezenlijk gehad voor het systeem aarde, de levende planeet waar wij mensen van afhankelijk zijn. Volgens onderzoekers van, onder meer, het University College in Londen is de verdwijning van soorten op meer dan de helft (58%) van het grondoppervlak van de aarde al zo ver voortgeschreden dat de ecologische belastingsgrens van de planeet er zou zijn overschreden. Dat zou betekenen dat in die contreien voor de mens belangrijke natuurfuncties nauwelijks nog kunnen worden verwezenlijkt. Lees verder

Er zouden zo’n 1000 000 000 000 micro-organismen zijn

Geiser met gekleurde archaea (oerbacteriën)

Geiser met oranje gekleurde archaea (oerbacteriën) (afb: WIki Commons)

Het aantal op aarde levende micro-organismen zou wel eens een biljoen (duizendmiljard) kunnen bedragen, zo becijferden onderzoekers van de universiteit van Indiana (VS). Daarvan kennen we er maar bitter weinig: een honderdduizendste deel (tienmiljoen). Onderzoekers Jay Lennon en Kenneth Locey kwamen tot die schatting op basis van ‘doorsnedes’ van grote gegevensverzamelingen en van universele schaalwetten. Lees verder