“Methaanhydraten in Poolzee geen dreigend gevaar”

Het weglekken van methaan

Het weglekken van methaan uit de Poolzeebodem zou geen direct gevaar opleveren (afb: CAGE)

Orders en tegenorders: onlangs waarschuwden Russische onderzoekers dat methaanhydraten die nu nog door de permafrost zijn opgesloten in de bodem van de poolzee een veel groter gevaar zijn voor klimaatopwarming dan tot nu toe aangenomen, nu weer beweren  geleerden dat methaanhydraten niet het dreigende gevaar zijn dat sommige andere geleerden menen te zien. Wie kletst er uit zijn/haar nek? Lees verder

‘Hongerige’ planten nemen meer kooldioxide op

Stijging kooldioxideconcentratie afgevlakt door 'fellere' plantengroei

Stijging afgevlakt (afb: Berkeley-lab)

Het is niet allemaal kommer en kwel wat het klimaat betreft. Onderzoekers van het Amerikaanse Berkeley-lab hebben uitgerekend dat planten meer  kooldioxide opnemen dan in voorgaande decennia. Door de hogere kooldioxide-opname remmen onze groene medeaard-bewoners de groei van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer.  De bevindingen zijn gebaseerd op waarnemingen van de atmosfeer, satellietmetingen van de vegetatie en rekenmodellen. Lees verder

Methaan in Poolzee zou niet in atmosfeer komen

Methaan ontsnapt aan oceanen

Methaan zou in de zomer onbelemmerd naar de atmosfeer kunnen ontsnappen, maar doet dat nauwelijks (afb: CAGE)

Niet eens zo vreselijk lang geleden, tenminste in mijn geheugen, werd er bekend dat de oceanen gigantische hoeveelheden vaste methaanhydraat bevatten, die veilig diep onder water zijn opgeborgen.  Methaan is een stevig broeikasgas en als dat in de atmosfeer komt dan hebben we een nog groter probleem met de klimaatverandering dan nu al voorzien wordt. Onderzoekers van, onder meer, het Noorse instituut voor luchtonderzoek bekeken in de zomer van 2014 250 methaanuitstootplaatsen op de bodem van de Poolzee. Daarvan kwam maar verrassend weinig terecht in de atmosfeer. Waarom is onduidelijk en ook of dat zo blijft.
Lees verder

‘Ozonvriendelijke’ verbindingen worden broeikasgas

KNMI-Ozonlaag in oktober 2010

Het ‘ozongat’ is nog steeds aanwezig (1 oktober 2010) (afb: KNMI)

Ooit was het gat in de ozonlaag een grote zorg. Als gevolg van een hartverwarmende eensgezindheid besloten de gezamenlijke landen de ozonlaagaantasters, de chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) die als koelmiddel en drijfgassen werden gebruikt, in korte tijd uit te bannen en te vervangen door ‘ozonvriendelijke’ stoffen. De situatie van het gat in de ozonlaag is nog lang niet opgelost, maar het lijkt dat door de hartverwarmende mondiale eensgezindheid we er een extra probleem bij hebben gekregen: een afbraakproduct van die ‘ozonvriendelijke’ stoffen, koolstoffluoride CF4 is een zeer hardnekkig broeikasgas, zo is Amerikaanse onderzoekersgebleken. Lees verder

Diepzeebacteriën een wapen in strijd tegen broeikasgas (?)

Vuurvaste koolzuuranhydrase

Onderzoekers Brian Mahon and Avni Bhatt van  het McKennalab bekijken een petrischaal met de bacterie Thiomicrospira crunogena (foto: univ. van Florida)

Ik denk dat dit soort verhalen vaker zullen opduiken: de Deus ex machina’s (ik ben geen latinist) die ons zonder al te veel pijn op curieuze en ook simpele wijze van het broeikasgaseffect af helpen. Onderzoekers van de universiteit van Florida hebben een diepzeebacterie, de Thiomicrospira crunogena, ontdekt die grote hoeveelheden kooldioxide zou kunnen ‘verorberen’. Bemoedigend is dat we het overgrote deel van de op aarde levende micro-organismen niet kennen, dus wie weet de toekomst nog voor ons in petto heeft. Het werk van Robert McKennan c.s. is gepubliceerd in (maar liefst) twee bladen: Acta Crystallographica D: Biological Crystallography en Chemical Engineering ScienceLees verder

Zeven landen verantwoordelijk 60% aardopwarming

Aardopwarminglanden

Op dit (slechte) plaatje is goed te zien dat West-Europa (vooral Engeland en Duitsland) en de VS het meeste boter op hun klimaathoofd hebben. Japan is, zijn geluk, weggevallen.

De Verenigde Staten, China, Rusland, Brazilië, India, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoordelijk voor 60% van de aardopwarming voor 2005. Amerika is op zijn eentje verantwoordelijk voor een temperatuurstijging van 0,15°C (20% van de geconstateerde stijging), zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van Damon Matthews van de Canadese Concordia-universiteit.

Lees verder

Koeienscheten ook slecht voor het klimaat, dus…

Koeienscheet

Zo kan het ook, maar dat zie ik niet gebeuren.

Niet alleen kooldioxide maar ook twee andere broeikasgassen (distikstofoxide en methaan) zullen moeten worden ‘getemd’ wil het wat worden met onze inspanningen het klimaat niet te laten ontploffen. Nou ja, inspanningen. Voorgenomen inspanningen (als de economie het toelaat). Een internationale groep onderzoekers onder aanvoering van William Ripple van de staatsuniversiteit van Oregon beklemtoont dat in een commentaar in het blad Nature Climate Change: Herkauwers, klimaatverandering en klimaatbeleid. Dat betekent dat we ook iets moeten doen aan de ongelimiteerde emissie van koeienscheten. De remedie is eenvoudig: krimp die veestapel drastisch in. Daarmee bereik je snel een groot effect. Lees verder

EP stemt in met duurder ‘korting’ emissierechten

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide zal meer geld gaan kosten, zo heeft het Europees Parlement besloten. Daardoor worden vormen van energieopwekking waarbij geen CO2 wordt geproduceerd en technieken om de uitstoot te neutraliseren aantrekkelijker. Lees verder

“Klimaatverandering bij 1°C stijging al katastrofaal”

Klimaatrampen en kernenergie

James Hansen ziet kernenergie als een van de oplossingen om klimaatrampen te voorkomen.

De door de VN aangenomen 2-gradengrens voor de temperatuurstijging van de aarde is volgens enkele klimaatdeskundigen te hoog. Een stijging van 1°C is al genoeg voor het aanzwengelen van katastrofale gebeurtenissen, zo stellen ze in het blad Plos One. Zij noemen de VN-doelstelling een gevaarlijke, die de rampzalige gevolgen van aardopwarming niet zal kunnen voorkomen. We zullen de uitstoot van broeikasgassen per nu met 6% per jaar moeten terugschroeven, schrijven de auteurs. Lees verder

Klimaatindex 2014: enige hoop op verbetering

Klimaatindex 2014

Klimaatindex 2014

Geen van de 58 grootste producenten van broeikasgassen doet genoeg om een gevaarlijke verandering in het wereldklimaat te voorkomen en dat terwijl de uitstoot van die gassen is gegroeid tot recordhoogte.  Dat melden de Duitse milieu- en ontwikkelingsorganisatie Germanwatch en het klimaatnetwerk Europa (CAN-E) bij het uitkomen van de Klimaatindex 2014. “Desalniettemin is er voor het eerst toch enig optimisme”, zegt hoofdauteur Jan Burck van Germanwatch. “Er zijn aanwijzingen dat de groei afneemt.” Een van de oorzaken daarvan zouden de grotere klimaatinspanningen van China zijn. Toch reikt dat land niet verder dan de 43ste plaats op de lijst. Lees verder