‘Ozonvriendelijke’ verbindingen worden broeikasgas

KNMI-Ozonlaag in oktober 2010

Het ‘ozongat’ is nog steeds aanwezig (1 oktober 2010) (afb: KNMI)

Ooit was het gat in de ozonlaag een grote zorg. Als gevolg van een hartverwarmende eensgezindheid besloten de gezamenlijke landen de ozonlaagaantasters, de chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) die als koelmiddel en drijfgassen werden gebruikt, in korte tijd uit te bannen en te vervangen door ‘ozonvriendelijke’ stoffen. De situatie van het gat in de ozonlaag is nog lang niet opgelost, maar het lijkt dat door de hartverwarmende mondiale eensgezindheid we er een extra probleem bij hebben gekregen: een afbraakproduct van die ‘ozonvriendelijke’ stoffen, koolstoffluoride CF4 is een zeer hardnekkig broeikasgas, zo is Amerikaanse onderzoekersgebleken. Lees verder

Diepzeebacteriën een wapen in strijd tegen broeikasgas (?)

Vuurvaste koolzuuranhydrase

Onderzoekers Brian Mahon and Avni Bhatt van  het McKennalab bekijken een petrischaal met de bacterie Thiomicrospira crunogena (foto: univ. van Florida)

Ik denk dat dit soort verhalen vaker zullen opduiken: de Deus ex machina’s (ik ben geen latinist) die ons zonder al te veel pijn op curieuze en ook simpele wijze van het broeikasgaseffect af helpen. Onderzoekers van de universiteit van Florida hebben een diepzeebacterie, de Thiomicrospira crunogena, ontdekt die grote hoeveelheden kooldioxide zou kunnen ‘verorberen’. Bemoedigend is dat we het overgrote deel van de op aarde levende micro-organismen niet kennen, dus wie weet de toekomst nog voor ons in petto heeft. Het werk van Robert McKennan c.s. is gepubliceerd in (maar liefst) twee bladen: Acta Crystallographica D: Biological Crystallography en Chemical Engineering ScienceLees verder

Zeven landen verantwoordelijk 60% aardopwarming

Aardopwarminglanden

Op dit (slechte) plaatje is goed te zien dat West-Europa (vooral Engeland en Duitsland) en de VS het meeste boter op hun klimaathoofd hebben. Japan is, zijn geluk, weggevallen.

De Verenigde Staten, China, Rusland, Brazilië, India, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoordelijk voor 60% van de aardopwarming voor 2005. Amerika is op zijn eentje verantwoordelijk voor een temperatuurstijging van 0,15°C (20% van de geconstateerde stijging), zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van Damon Matthews van de Canadese Concordia-universiteit.

Lees verder

Koeienscheten ook slecht voor het klimaat, dus…

Koeienscheet

Zo kan het ook, maar dat zie ik niet gebeuren.

Niet alleen kooldioxide maar ook twee andere broeikasgassen (distikstofoxide en methaan) zullen moeten worden ‘getemd’ wil het wat worden met onze inspanningen het klimaat niet te laten ontploffen. Nou ja, inspanningen. Voorgenomen inspanningen (als de economie het toelaat). Een internationale groep onderzoekers onder aanvoering van William Ripple van de staatsuniversiteit van Oregon beklemtoont dat in een commentaar in het blad Nature Climate Change: Herkauwers, klimaatverandering en klimaatbeleid. Dat betekent dat we ook iets moeten doen aan de ongelimiteerde emissie van koeienscheten. De remedie is eenvoudig: krimp die veestapel drastisch in. Daarmee bereik je snel een groot effect. Lees verder

EP stemt in met duurder ‘korting’ emissierechten

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide zal meer geld gaan kosten, zo heeft het Europees Parlement besloten. Daardoor worden vormen van energieopwekking waarbij geen CO2 wordt geproduceerd en technieken om de uitstoot te neutraliseren aantrekkelijker. Lees verder

“Klimaatverandering bij 1°C stijging al katastrofaal”

Klimaatrampen en kernenergie

James Hansen ziet kernenergie als een van de oplossingen om klimaatrampen te voorkomen.

De door de VN aangenomen 2-gradengrens voor de temperatuurstijging van de aarde is volgens enkele klimaatdeskundigen te hoog. Een stijging van 1°C is al genoeg voor het aanzwengelen van katastrofale gebeurtenissen, zo stellen ze in het blad Plos One. Zij noemen de VN-doelstelling een gevaarlijke, die de rampzalige gevolgen van aardopwarming niet zal kunnen voorkomen. We zullen de uitstoot van broeikasgassen per nu met 6% per jaar moeten terugschroeven, schrijven de auteurs. Lees verder

Klimaatindex 2014: enige hoop op verbetering

Klimaatindex 2014

Klimaatindex 2014

Geen van de 58 grootste producenten van broeikasgassen doet genoeg om een gevaarlijke verandering in het wereldklimaat te voorkomen en dat terwijl de uitstoot van die gassen is gegroeid tot recordhoogte.  Dat melden de Duitse milieu- en ontwikkelingsorganisatie Germanwatch en het klimaatnetwerk Europa (CAN-E) bij het uitkomen van de Klimaatindex 2014. “Desalniettemin is er voor het eerst toch enig optimisme”, zegt hoofdauteur Jan Burck van Germanwatch. “Er zijn aanwijzingen dat de groei afneemt.” Een van de oorzaken daarvan zouden de grotere klimaatinspanningen van China zijn. Toch reikt dat land niet verder dan de 43ste plaats op de lijst. Lees verder

Broeikasgasconcentratie atmosfeer stijgt sneller

BroeikaseffectDe concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer stijgt steeds sneller, zo blijkt uit het jongste rapport van de wereldmilieuorganisatie WMO. Dat rapport verschijnt een paar dagen nadat een ander berichtgeving meldde dat de concentratie weliswaar was gestegen, maar minder dan de economische groei. De groei in 2012 bedroeg 2,2 promiljoen (ppm) ten opzichte van 2011. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (2,02 promiljoen). Een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving stelt echter dat de groei minder groot wordt. “Dat zou wel eens het eerste sein kunnen zijn dat de groei vertraagt”, meldt het Planbureau, dat dit onderzoek samen deed met het gezamenlijk Europees onderzoekscentrum in Petten.
Lees verder

“Grote beschavingen stort(t)en in door slechte grond”

Volgens Mary en Bob Scholes zijn de grote beschavingen ten onder gegaan aan achteruitgang van de bodemkwaliteit. Ze leggen hun zienswijze uit in een artikel in Science. In veel landen loopt de voedselproductie drastisch terug door bodemerosie, verzilting en uitputting. Hulpmiddelen als kunstmest, irrigatie en ploegen bieden een schijnveiligheid, aldus het Zuid-Afrikaanse tweetal, want afhankelijk van de aanvoer van de ‘bodemverbeteraars’. Zou de hedendaagse beschaving ten onder kunnen gaan aan slechte grond?
Lees verder

Van kooldioxide weer naar brandstof?

Prof. He

Prof. Liang-Nian He van de Chinese Nankai-universiteit

Per jaar komt er wereldwijd door verbranding van fossiele brandstoffen miljarden tonnen kooldioxide vrij (2011: 34 miljard ton). Wat te doen met die overmaat aan een, in normaal gebruik, onschuldig gas, dat in dergelijke hoeveelheden ons klimaat danig verstoord? Kooldioxide krijgt op het jongste congres van de Amerikaanse vereniging van chemici (ACS) dan ook grote aandacht.  Kooldioxide afvangen is een manier om te voorkomen dat dat broeikasgas in de atmosfeer terecht komt, maar veel mooier is het natuurlijk om van kooldioxide weer iets bruikbaars te maken: brandstof, bijvoorbeeld. Op het congres zijn verschillende lezingen die dit onderwerp als thema hebben.
Zo heeft Chem-Hooi Lim van de universiteit van Colorado met zijn medewerkers de omzetting bestudeerd van mierenzuur naar methanol, een manier om kooldioxide om te zetten in een brandstof of basischemicalie. De omzetting naar mierenzuur lukt wel, maar de tweede stap bleef een probleem. Lim en zijn collega’s schijnen die hobbel genomen te hebben met behulp van de stof pyridine. 
Liang-Nian He van de Chinese Nankai-universiteit en zijn medewerkers richten zich op het eerste stuk: de omzetting van kooldioxide. Ze noemen kooldioxide zelfs een uiterst aantrekkelijke en milieuvriendelijke grondstof voor de productie van brandstoffen en chemicaliën. Het is dan zaak dat de omzettingsprocessen onder milde omstandigheden te laten plaatsvinden, zoals lage druk (liefst 1 atmosfeer) bij katalytische omzetting van kooldioxide.  He werkt in deze studie vooral aan combinaties met stikstofverbindingen voor de productie van, onder veel meer, de kunststof polyurethaan. De vraag is natuurlijk of de energiebalans van al die mooie voorstellen positief is, want als er meer energie in de omzetting gestopt moet worden dan er, in de vorm van het eindproduct, uitkomt, dan raken we van de regen in de drup.

Bron: Eurekalert