Help! Halfmiljoen insectensoorten dreigt uit te sterven.

Insecten

Insecten

De helft van alle  planten- en dierensoorten die met uitsterven worden bedreigd, dat zijn er zo’n miljoen, bestaat uit insecten. Onderzoekers waarschuwen dat uitsterving van insecten een katastrofe zou zijn voor de mensheid. De werkelijke situatie kan nog veel erger zijn aangezien we naar schatting maar eenvijfde van alle insectensoorten kennen. De onderzoekers doen er ook maar meteen een recept bij om de katastrofe te voorkomen. Lees verder

Verdwijnen van insecten allesbehalve een zegen

Insecten eten

In grote delen van de wereld staan insecten gewoon op het menu

Een recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat niet alleen in dit deel van de wereld, maar overal het aantal insecten in razend tempo afneemt. Van die lieve bijtjes zien we het allang met lede ogen aan maar ook van ander ‘ongedierte’ verdwijnt zo’n 40% zo’n acht keer sneller dan zoogdieren, vogels en reptielen. Huisvliegen en kakkerlakken, onze eigen huisinsecten, doen het daarentegen prima. Lees verder

Ook klimaatopwarming slecht voor insecten

De vruchtbaarheid van kevermannetjes loopt terug door hittegolven

De kastanjebruine rijstmeelkever (afb: WIkiMedia Commons)

Nadat ik gister meldde dat luchtvervuiling in steden fnuikend is voor insecten kom ik nu weer een berichtje tegen dat ook klimaatop-warming insecten geen goed doet. Hogere temperaturen tijdens hittegolven verminderen de vruchtbaarheid van de mannetjes van de kastanjebruine rijstmeelkevers, vonden onderzoekers, dus, was hun gevolgtrekking, zou de klimaatverandering wel eens slecht kunnen aanpakken voor die gewervelde diertjes. Dat het niet goed gaat met insecten kan zelfs elke automobilist elke dag weer waarnemen (waar zijn toch al die dode beestjes op de voorkant van mijn auto?). Lees verder

Luchtvervuiling in steden fnuikend voor insecten

Insecten

Insecten vormen voer voor vogels en andere dieren en niet per definitie schadelijk

Altijd gedacht dat het milieu in steden er de laatste decennia stevig op was vooruitgegaan (zeker in het westen), maar resultaten van een recente studie hebben me ernstig doen twijfelen. Uit dat onderzoek zou zijn gerold dat de grote vervuiling met stikstofdioxide in veel grote steden in de wereld slecht heeft uitgepakt voor vooral plantetende insecten. Hoge concentraties stikstofdioxide lijken weer gunstig voor planten die daardoor beter in staat zijn zich te verdedigen tegen plantenetende insecten. Een tikje verwarrend verhaal. Lees verder

Vogels verorberen jaarlijks 500 miljoen ton insecten

Insecten

Insecten zijn vogelvoer en niet per definitie schadelijk

Vogels verorberen jaarlijks tussen de 400 en 500 miljoen ton insecten, heeft Martin Nyffeler van de universiteit van Bazel becijferd. Dat lijkt slecht nieuws nu het aantal insecten achteruit rent, althans hier in West-Europa, maar Nyffeler kijkt vooral naar voor de mens schadelijke kant van insecten. Lees verder

Spinnen eten meer insecten dan mensen vlees

Spin met buit

Spin met buit

Er zijn een hoop spinnen op aarde. Spinnen zijn roofdieren. Twee onderzoekers vroegen zich af hoeveel slachtoffers die roofdiertjes bij elkaar maakten. Ze kwamen alles bij elkaar tot een ruwe schatting van tussen de 400 en 800 miljoen ton per jaar, waarschijnlijk meer dan die allesvraat (de mens) aan vlees en vis eet. Lees verder

Bijen slachtoffer zika-bestrijding

Dode bijenIn de VS zijn ze in paniek geraakt over een dreigende zika-besmetting en dan moet er gehandeld worden. Spuiten met muggengif. Helaas konden bijen dat spul ook niet goed hebben en stierven in groten getale. Dat gebeurde in het Dorchester-district in Zuid-Carolina op 28 augustus. Er zouden middelen en manieren zijn om muggen te doden waarbij bijen ongemoeid gelaten worden, maar het irritante aan deze zaak is dat nog niet eens bewezen is dat het doelwit, de mug, aldoor ook is besmet met het zika-virus. Lees verder

Planten vaak verkeerd gedetermineerd

Planten vaak verkeerd benoemd

Het gaat vaak fout bij het bepalen van de juiste soort (foto: RBGE)

Het is allemaal heel menselijk. Zelfs de knapste taxonomen 
plaatsen planten of dieren wel eens in het verkeerde vakje. Nou en?, kun je zeggen, maar als je bezig bent met, bijvoorbeeld, het onderzoeken van de evolutie, dan is het wel handig te weten tot welke soort dieren en planten behoren. Het zit goed fout als Zoë Goodwin van de universiteit van Oxford en haar collega’s het bij het rechte eind hebben. Volgens hen zou wel eens meer dan de helft van de planten verkeerd kunnen zijn ingedeeld. Bij insecten zou het nog wel eens erger kunnen zijn, denken de onderzoekers (hoewel ze dat niet hebben onderzocht). Als dat waar is dan is het ook lastig te bepalen welke soorten verdwijnen. Nou en?, hoor ik sommige cynici zeggen. Lees verder

Eten van insecten mogelijk niet zonder gevaar

Insecten eten

In grote delen van de wereld staan insecten gewoon op het menu

Vlees eten is een grote belasting van het milieu. Dan zou het eten van insecten een stuk milieuvriendelijker zijn, is de gedachte, maar zitten daar wellicht andere haken en ogen aan? De eerste haak is natuurlijk de weerzin van veel mensen om die ‘vieze beestjes’ te eten, maar er zitten meer haken aan het eten van insecten. Het Franse agentschap voor voedselveiligheid  Anses waarschuwt dat door het eten van insecten gevaar dreigt voor allerlei nu nog onbekende (voedsel)allergieën. Degelijk en deugdelijk onderzoek is gewenst, aldus Anses. Lees verder

“Maden prima eiwitbron (voor dieren)”

Maden

Maden zijn een prima eiwitbron (voor vee)

Ik moet toegeven dat ik op het verkeerde been stond. De Europese Unie heeft een programma om alternatieven te zoeken voor soja als veevoer. Soja is ook mensenvoer en de productie van veevoer van soja heeft een heel stevige ecologische voetafdruk. De zoektocht kijkt vooral naar insecten als bron van eiwitten. In mijn onschuld dacht ik dat het dan om een eiwitbron voor mensen zou gaan, maar nee, het is de EU te doen om veevoer. Veevoer is veelal bedoeld voor de vleesproductie. Dat lijkt me dan een omslachtige manier om een mens, waar het allemaal om te doen is, aan zijn eiwitten te helpen. Dan is het idee misschien aardig om maden of andere insecten te gebruiken, zoals Belgische projectcoördinator Geert Bruggeman voorstelt, maar dat blijft een gigantische verspilling. Weer een goed idee dat het verkeerde oplossing krijgt.

Bron: Alpha Galileo