IJsbeer eind deze eeuw verdwenen door aardopwarming

Steven Amstrup van Polar Bears International

Steven Amstrup (afb: Polar Bear International)

Wegens het verdwijnen van het ijs in het Noordpoolgebied, hun jachtterrein op, onder meer, zeehonden, zullen ijsberen aan het eind van deze eeuw zijn verdwenen, stellen onderzoekers. Zonder ijs sterven ijsberen van de honger. Nu worden ijsberen al in bewoonde gebieden in het noorden van Rusland aangetroffen op zoek naar voedsel. Lees verder

Help! Halfmiljoen insectensoorten dreigt uit te sterven.

Insecten

Insecten

De helft van alle  planten- en dierensoorten die met uitsterven worden bedreigd, dat zijn er zo’n miljoen, bestaat uit insecten. Onderzoekers waarschuwen dat uitsterving van insecten een katastrofe zou zijn voor de mensheid. De werkelijke situatie kan nog veel erger zijn aangezien we naar schatting maar eenvijfde van alle insectensoorten kennen. De onderzoekers doen er ook maar meteen een recept bij om de katastrofe te voorkomen. Lees verder

Bijna eenderde tropische fauna Afrika dreigt te verdwijnen

Botonanicus Thomas Couvreur

Thomas Couvreur

31,7 % van de tropische vaatplanten in Afrika zouden met uitsterven bedreigd worden, zo melden onderzoekers van, onder meer, het IRD in Frankrijk. De onderzoekers gebruikten daarbij voor het eerst een nieuw evaluatiesysteem van de internationale vereniging voor natuurbehoud (IUCN) op werelddeelschaal. Lees verder

Zo’n 40% Europese bomen met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje (afb: WikiMedia Commons)

De in Zwitserland gevestigde natuurbeschermingsorganisatie IUCN waarschuwt dat zo’n 40 % van de 454 boomsoorten die in Europa voorkomen met uitsterven wordt bedreigd (pdf-bestand). Bijna alle bedreigde soorten (168) zijn inheemse bomen (die dus alleen in Europa voorkomen), slechts 13 bedreigde soorten zijn uitheems. Als belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang noemt de organisatie de introductie van voor  Europa nieuwe boomsoorten, onduurzame houtkap en verstedelijking. Lees verder

Mens oorzaak uitsterven holenbeer (?)

Holenbeerschedel

Een holenbeerschedel (afb: WikiMedia Commons)

Dat de diersoort mens er hier op aarde een potje van maakt is wel duidelijk, maar de indruk wordt daarbij vaak gewekt dat dat pas de laatste, pakweg, 150 jaar zo is. Al veel eerder blijkt de mens een verwoestende uitwerking te hebben gehad op zijn omgeving, tenminste als waar is wat wetenschappers beweren: de mens zou de oorzaak zijn van het uitsterven van de reusachtige holenbeer. Lees verder

Insecten bedreigd met uitsterven (?)

Bijen?Je zou geneigd zijn te denken dat insecten altijd wel een manier vinden om zich te vermenigvuldigen, maar het drama met de nog steeds niet goed verklaarbare bijensterfte leert anders. Nu waarschuwt het Duitse milieuministerie dat er tegenwoordig zo’n 80% minder insecten zijn dan in 1982. De achteruitgang zou bij veel insectensoorten zijn waargenomen. Het Duitse ministerie kwam met die mededeling na vragen van de Groenen in de Bondsdag. Lees verder

Meer dan 8600 soorten bedreigd in voortbestaan

Leeuwin

De mens is in West-Afrika de grootste bedreiging voor de leeuw

Volgens onderzoek van de universiteit van Queensland (Aus) en twee natuurorganisaties (WCS en IUCN) worden meer dan 8600 soorten van de rode lijst van IUCN bedreigd in hun voortbestaan. Landbouw alleen zou al verantwoordelijk zijn voor de ernstige achteruitgang van 5407 siersoorten zoals het jachtluipaard en de Afrikaanse wilde hond. De illegale jacht heeft het aantal gorilla’s en neushoorns gedecimeerd. Volgens de onderzoekers moeten er snel maatregelen genomen worden om te voorkomen dat vele diersoorten in het wild zullen uitsterven. Lees verder

Olifant dreigt uit te sterven

Olifantenbul

Een olifantenbul speurt onraad

Terwijl sommige geleerden steeds enthousiaster worden bij de gedachte aan de herintroductie van de mammoet, ziet het er naar uit dat zijn Afrikaanse ‘neef’ in het wild een steeds zeldzamere verschijning wordt. Grote ‘schuldige’ is de meedogenloze jacht op de slagtanden  van het grootste landdier op aarde. Op een natuurbeschermingsbijeenkomst in Botswana, de olifantentop, werd gesteld dat de olifant de komende jaren in het wild dreigt uit te sterven. Lees verder

IJsbeer met uitsterven bedreigd

"Verdwijnen Noordpoolijs heeft grote economische gevolgen."De ijsbeer zal met het verdwijnen van het poolijs mee ten onder gaan. Volgens een onderzoek van Stephen Hamilton van de Canadese universiteit van Alberta, zullen er tegen 2075 geen jongen meer geboren worden in het Canadese deel van de Noordpool. Wanneer de ijsbeer op de pool zal zijn uitgestorven durft Hamilton niet te zeggen, maar er bestaat een goede kans dat de volgende eeuw de Noordpool ijsbeerloos  zal zijn.
Lees verder