Je lot wordt niet bepaald door je DNA

Aanbieding 23andme

Bedrijven als 23andme verdienen geld aan het voorspellen van je gezondheidsrisico’s aan de hand van je DNA (afb: 23andme.com)

Onderzoek van de universiteit van Alberta (Can) zou hebben uitgewezen dat DNA niet je (nood)lot bepaalt. De bijdrage van de genen aan ziektes als kanker, Alzheimer en suikerziekte zou maar op zijn hoogst 5 tot 10% zijn. Je DNA is dus nauwelijks een goede voorspeller van het verloop van je gezondheid, is de boodschap. Er zijn uitzonderingen, overigens. Lees verder

Bacterie breekt houtstof lignine ‘open’

Biomassa, lignine en cellulose, als chemische grondstofJe zou kunnen zeggen dat lignine het duurzame bestand van hout is. Bovendien zit die stof vol met energie, is niet schaars en vult zich voortdurend aan. Scheikundigen hebben nooit vat kunnen krijgen op die hardnekkige verbinding, maar de natuur kan dat natuurlijk wel. Onderzoekers hebben nu een ongewone bodembacterie gevonden, Sphingobium sp. of ook SYK-6 genoemd, die er geen  probleem mee hebben om lignine open te breken. Daarmee zou lignine wel eens de nieuwe  ‘aardolie’, de uitgangsstof voor een heel scala aan chemicaliën, materialen, brandstoffen en andere dingen die de mens denkt nodig te hebben. Overigens is op dit terrein al vaker een ‘doorbraak’ aangekondigd. Lees verder

Groenlandse haaien worden erg oud

Groenlandse haaien worden heel oud

Groenlandse haai

Het zal allemaal wel kloppen, maar het klinkt erg ongeloofwaardig: Groenlandse haaien ‘doen’ het pas na honderd jaar voor het eerst. Dat betekent niet dat ze wat seks betreft veel te kort komen.  Volgens Deense onderzoekers kunnen Groenlandse haaien wel 400 jaar worden (392 ± 120). Vrouwtjes zijn pas vanaf hun 150ste vruchtbaar. Daarmee lijkt  de Groenlandse haai het langstlevende gewervelde dier te zijn ver voor de Groenlandse walvis (212). Zou daar in Groenland ergens anti-verouderingselixer te halen zijn?

Lees verder

Kankercellen in glioom zouden op vetten teren

Etoxomir remt de vetverbranding en remt daarmee de groei van glioomtumoren

Etomoxir remt de vetverbranding en remt daarmee de groei van glioomtumoren 

Kankercellen in een glioom in de hersens zouden hun energie niet halen uit suikers maar uit vetten, lijken onderzoekers van de universiteit van Newcastle te hebben gevonden. Tot nu toe werd aangenomen dat die glioomcellen hun energie voornamelijk putten uit suikers. Die constatering zou belangrijke gevolgen hebben voor de bestrijding van deze veel voorkomende hersenkanker. Lees verder

Gaat het om tau-eiwitten bij Alzheimer?

Tau- en beta-amyloïdedeposities in de hersens

Tau-kluwens (bruin) en beta-amyloïdeplaques (rood)

Als het over de ziekte van Alzheimer gaat dan gaat het vaak over de beta-amyloïdeplaques. Of de samenklonteringen van dat eiwit nu oorzaak of gevolg van de ziekte zijn, is nog steeds niet bekend. Het zou ook helemaal anders in elkaar kunnen zitten. Bij de hersenziekte spelen ook andere eiwitten een rol: de zogeheten tau-eiwitten. Die vormen tijdens de ziekte kluwens in de hersens. Onderzoekers van de universiteit van Keulen denken nu, op basis van PET-scans, dat de tau-eiwitten eerder dan beta-amyloïdeplaques de oorzaak van de ziekte zijn (kunnen zijn), zo vertelden ze op een bijeenkomst van de Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging in San Diego (VS). Lees verder

Kankercellen vreten ‘signalen’ van andere cellen

Structuur exosoom

De ruimtelijke structuur van een exosoom (afb: Wiki Commons)

Kankercellen zijn vreetzakken. Dat moet ook wel om die ongebreidelde groei en deling energetisch te ‘bekostigen’. Het blijkt nu dat 30 tot 60% van het ‘menu’ van kankercellen bestaat uit de ‘signalen’ van naburige cellen. Dat levert perspectief op voor een nieuwe behandelwijze op waarvoor de medicijnen al voorhanden en goedgekeurd (zouden) zijn. Lees verder

Er lijken drie ziektes van Alzheimer te zijn

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

Volgens onderzoekers van de universiteit van Californië in Los Angeles is de ziekte van Alzheimer niet een ziekte, maar een verzameling van drie onderscheidbare ziektes, waarvan een type,  het corticale (betrekking hebbend op de cortex oftewel hersenschors), een fundamenteel andere ziekte is dan de twee andere vormen. De vinding zou van invloed kunnen zijn op het, omvangrijke, onderzoek naar mechanismes van de ziekte(s) en de remedies. Lees verder

In groene thee maakt EGCG het verschil

Groene thee (matcha)Aan groene (ongefermenteerde) thee worden allerlei positieve eigenschappen voor de gezondheid toegeschreven. Je geheugen zou verbeteren  bij regelmatige consumptie van een bakkie en het risico op hart- en bloedvatziekten en sommige typen kanker zou verminderen. Groene thee zou zelfs beschermen tegen HIV en de ziekte van Alzheimer. Kortom een gezond goedje, al moet dat ook niet overdreven worden, want voor sommige effecten moet je dagelijks liters groene thee drinken en jaren geleden werd gesteld dat groene thee ook hielp tegen reumatische aandoeningen, maar dat werd later weer tegengesproken. Hoe het ook zij, onderzoekers van een univeristair medisch centrum in het Duitse Sleeswijk-Holstein hebben uitgeplozen dat al die gezonde eigenschappen bijna alle zijn toe te schrijven aan een groepje chemische verbindingen die in groene thee voorkomen: de fenolachtige catechines en daarvan vooral van epigallocatechine-3-gallaat (EGCG). Lees verder