Klimaatverandering maakt Amerika niet geweldig

Klimaatschade VS

Sommige delen van de VS profiteren zelfs iets van de aardopwarming (afb: Hsiang, Kopp et. al.)

Eerst Amerika, volgens Trump en hij kondigt aan dat het land zich terugtrekt uit het klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs is gesloten. Onderzoek heeft echter aannemelijk gemaakt dat klimaatverandering de Amerikaanse economie over het algemeen pijn zal doen, maar ook de de ongelijkheid sterk zal toenemen. De pijn zal vooral geleden worden in het midwesten en het zuiden van de VS. Sommige delen profiteren zelfs van de aardopwarming. Lees verder

Klimaatverandering zou riskant zijn voor ozonlaag

ozongat

Gat in de ozonlaag

Trump heeft wat op zijn geweten en hij is nog maar net begonnen. Nu lijkt het er op dat klimaatverandering niet alleen met Trump te maken heeft gekregen maar nog een tot nu toe onbekend gevolg heeft: de ozonlaag kan er last van krijgen. Dat is al eens gebeurd door menselijk toedoen (drijfgassen in spuitbussen), maar een ongekende eendrachtigheid heeft geleid tot een verbod van die gassen en de ozonlaag leek zich langzamerhand te herstellen. Nu dreigt dus de door de mens (mede) veroorzaakte klimaatverandering roet in het eten te gooien. Lees verder

Houdt het klimaatakkoord stand?

Trump tekent 'kolendecreet' bij de EPA

Trump tekent ‘kolendecreet’ bij de EPA onder applaus van mijnwerkers (afb: der Spiegel)

Nadat Trump had aangekondigd dat Amerika het Klimaatakkoord vaarwel zegt, kwamen er van diverse kanten reacties die duidden op vastberadenheid bij de ‘achterblijvers’. China en een aantal EU-landen behoorden tot die commentatoren, maar overleg tussen deze blokken leidde niet tot een gezamenlijke verklaring. Ook het Rusland van Poetin, dat het akkoord nog niet geratificeerd heeft, twijfelt aan de haalbaarheid van het akkoord zonder de VS. Lees verder

EU-onderhandelaar Dieschbourg: Trump snapt akkoord niet

2°C-grensaardopwarming onhaalbaar

De 2°C-grens voor aardopwarming is met het akkoord van Parijs onhaalbaar (afb: New Scientist)

Donald Trump vindt zichzelf een van de slimste mensen ter wereld, maar Carole Dieschbourg, EU-onderhandelaar bij de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs, denkt dat de Amerikaanse president het klimaatakkoord niet begrijpt. Dat akkoord is er en er zal volgens haar niet meer aan gemorreld worden. Lees verder

Trump tekent ‘kolendecreet’ bij de EPA

Trump tekent 'kolendecreet' bij de EPA

Trump tekent ‘kolendecreet’ bij de EPA onder applaus van mijnwerkers (afb: der Spiegel)

De Amerikaanse president Donald Trump wil de klimaatmaatregelen die onder zijn voorganger Obama zijn aangenomen het liefst meteen in een la stoppen, maar dat stuit op praktische bezwaren. Hij laat zich van zijn slechtste kant zien (andere heeft ie niet) door een decreet te ondertekenen dat een begin moet vormen van het einde van die maatregelen. Hij ondertekende het document omringd door applaudisserende mijnwerkers.  
Lees verder

Maf is proberen de aarde te simuleren

Philippe Gillet (EPFL)

Philippe Gillet: …een rekenmodel van de aarde…

Rekenmodellen en simulaties kunnen handig zijn als je het studieobject niet ‘in een doosje’ kan krijgen. Het klimaat is zo’n studieobject en op dat terrein wordt er heel wat gemodelleerd, maar op die klimaatmodellen valt wel wat af te dingen. De vraag is en blijft: wat zegt de uitkomst van zo’n model over de werkelijkheid. Nu willen een aantal wetenschappers de koe definitief (?) bij de horens vatten: het simuleren van de aarde op een supercomputer. Hoe maf kun je zijn of ben ik gek? Lees verder

Bijna helft kinderen VS leeft op de grens van armoede

Donald Trump

Schreeuwlelijk Donals Trump heeft nog heel wat te doen als hij president van Amerika wordt (afb: Wiki Commons)

Donald Trump, de schreeuwlelijk die Amerika weer groot wil maken, zal daar een hele klus aan hebben. Volgens onderzoekers van de Amerikaanse Columbia-universiteit leeft bijna de helft (44%) van de Amerikaanse kinderen in de buurt van de armoedegrens. We hebben het dan over 31,4 miljoen kinderen. In vergelijking met 2008 zou dat een stijging zijn van 18%. Lees verder

Amerika is een achterlijk land

Achterlijk eenheden bij rubberhart

Plaatje bij een verhaal over een rubberhart van de Amerikaanse Cornell-universiteit

Amerika, dan heb ik het over de Verenigde Staten van, is een achterlijk land. Ondanks dat Amerika heeft onderschreven de internationale SI-eenheden te gebruiken, volharden de Amerikanen in hun achterlijke, middeleeuwse eenheden van mijlen, duimen en gallons. Van mij mogen die Amerikanen hun mijlen houden (Geen dank), maar dat zelfs in de wetenschap bezopen eenheden worden gebruikt als pound per square inch (psi) en graden Fahrenheit is toch wel zorgelijk. Ik heb me laten wijsmaken dat een ramp met het Amerikaanse ruimteveer te wijten is geweest aan de botsing der eenheden (SI/ISO tegenover middeleeuwse). Of dat waar is kon ik zo gauw niet achterhalen, maar er zijn wel satellieten door naar de gallemiezen gegaan. Het vervelende is dat Amerika een machtig land is. Tegenwoordig wordt hier in Europa ook weer steeds vaker met inches gewerkt. Ooit deed het ministerie van economische zaken de ons en het pond in de ban als niet SI-eenheden. Afmetingen van schermen van computers en telefoons worden vrijwel altijd in inches opgegeven. Dat is illegaal (en ergerlijk). Het is maar dat je dat weet.

Ruim eenderde Amerikanen beweegt nauwelijks

Bankhanger36% van de Amerikanen heeft nauwelijks lichaamsbeweging, blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Florida. Gebrek aan lichaamsbeweging leidt bijna onvermijdelijk tot ziektes. 22% van de hartaandoeningen, 18% van de botbreuken door ontkalking, 12% van de gevallen van suikerziekte en hoge bloeddruk en 5% van de gevallen van borstkanker zouden zijn toe te schrijven aan een ernstig gebrek aan lichamelijke activiteit. Lees verder

VS hebben de wind mee

Roscoe-windpark

Het Roscoe-windpark in Texas (VS) (foto: Wikicommons)

De kooldioxideuitstoot van de Amerikaanse energieopwekking zou dit jaar wel eens de laagste in de afgelopen 20 jaar kunnen zijn, zo meldt het energieadvies-bureau Bloomberg (pdf-bestand). Dat heeft er mee te maken dat kolencentrales worden stilgelegd en er meer energie wordt opgewekt door windmolens en door de minder kooldioxide veroorzakende aardgascentrales. In 1994 bedroeg de Amerikaanse economie slechts 42% van de huidige omvang, zo stelt het Bloomberg-rapport. De uitstoot dit jaar wordt geschat 15,4% lager te zijn dan in 2005. Lees verder