Kunstmatige fotosynthese produceert voedsel zonder zonlicht

Onderzoekers hebben met de elektrolyse van kooldioxide acetaat gemaakt dat diende al voeding voor, onder meer, voedselgewassen. Die kunstmatige fotosynthese zou veel efficiënter zijn dan de normale weg. Lees verder