Groot deel gletsjers Himalaya in 2100 verdwenen

Het Everestpanorama (afb: WikiMedia Commons)

De Khumbugletsjer nabij de Everest in Nepal is een van de langste ter wereld, maar zelfs die gigantische gletsjer zal aan macht moeten inboeten door de aardopwarming. Volgens recent onderzoek zal aan het eind van deze eeuw ten minste eenderde van de gletsjers in de Himalaya verdwenen zijn, zelfs als we de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen halen, zo schrijft de New York Times. Als dat niet gebeurt dan kan de schade oplopen tot de verdwijning van tweederde van de gletsjers in dit hoogst gelegen deel der wereld. Lees verder

Minder vervuiling met nitraat leidt tot milieuschade

Het Raspbodereservoir in het Harzgebergte is een van de bestudeerde verbruinde locaties

Het Raspbodereservoir in het Harzgebergte is een van de bestudeerde locaties

In grote delen van Europa en Noord-Amerika is de laatste twintig jaar de lucht schoner geworden door de vermindering van de industriële luchtvervuiling. Merkwaardiggenoeg heeft met name de lagere stikstofvervuiling geleid tot een nieuw probleem: opgeloste organische stoffen en fosfaat komen door de lagere nitraatwaarden van de omringende oeverlanden en het water vrij en de waterkwaliteit wordt slechter. Dat zou voor problemen kunnen zorgen bij de drinkwaterbereiding. Moeten we dan maar weer meer gaan vervuilen? Lees verder

Aarde aan het eind van zijn latijn

De 'zorgzame' aardeBijna de helft van de processen die belangrijk zijn voor het handhaven van de veerkracht van de aarde is verstoord door menselijke activiteit, zo heeft een groep van 18 onderzoekers uitgeplust. Volgens de groep zijn vier van de negen systemen die de veerkracht van de aarde regelen aanzienlijk veranderd. Dan gaat het, onder meer, om de stikstof/fosfor-cyclus die wezenlijk is  voor het leven op aarde en zowel belangrijk is voor de voedselproductie als voor schoon water. De onderzoekers denken ook dat de 2*C-grens voor de aardopwarming al een stap te ver is. Een Zweeds/Australische studie maakt aannemelijk dat we intussen in een andere geologische periode zijn aanbeland: het antropoceen, het tijdperk dat geheel gedomineerd wordt door de mens. Lees verder