“Gebruik niet-fossiele energie stagneert al 25 jaar”

Niet-fossiele energie: al jaren ongeveer 14%

Het aandeel niet-fossiele energie is al 25 jaar nauwelijks veranderd (afb: climategamble.net)

Het gebruik van niet-fossiele energie stagneert al 25 jaar, stelt New Scientist-analist Michael Le Page. Grote landen snijden in de subsidies voor zonne- en windenergie, maar die zouden ze volgens hem juist moeten verhogen om te voorkomen dat overgang naar een duurzame energievoorziening mislukt. Lees verder

“Tien keer snellere introductie groene technologie nodig”

Wind- en zonenergrie

Schone technologie zal veel sneller moeten worden ingezet, willen we de Parijse doelstelling waarmaken (afb: Wiki Commons)

We hebben een tien keer snellere introductie nodig van klimaatneutrale, groene technologie dan tot nu toe, als we de 2°C-limiet van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, zo berekenden onderzoekers van de Amerikaanse Duke-universiteit. Lees verder

IEA: duurzame energie groeit sterker dan verwacht

duurzame energieDe productie van energie uit duurzame bronnen groeit de komende jaren aanzienlijk sterker dan eerder werd verwacht, zo voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Door de steeds lagere kosten en door stimuleringsmaatregelen in belangrijke energieverbruikende landen, zal volgens het agentschap tot 2012 13% meer energie door duurzame bronnen worden geproduceerd dan eerder verwacht. In die periode nemen de kosten voor zonne-energie naar verwachting met een kwart af en wordt windenergie op land waarschijnlijk 15% goedkoper. Lees verder

Dat biomassa koolstofneutraal is is een sprookje

Biomassa is niet koolstofneutraal

12% van het enegrieverbruik in de EU komt uit hernieuwbare bronnen. Daarvan neemt biomassa (groen) het leeuwendeel voor zijn rekening (afb: Eurostat)

Op een paar mensen na zijn we allemaal heel erg bezorgd over de aardopwarming. Vorig jaar hebben we in Parijs afspraken gemaakt, maar we blijven onszelf steeds voor de gek houden. De EU zou op koers liggen met het terugdringen van de kooldioxideuitstoot, maar bijna tweederde van die ‘hernieuwbare’ bronnen die dat moeten teweegbrengen komt voor rekening van biomassa. Daarbij wordt er van uit gegaan dat het verbranden via biomassa koolstofneutraal is, maar dat is een sprookje en de arme landen en de natuur zullen de dupe zijn (evenals het specimen mens). Lees verder

Californië sluit binnen 10 jaar laatste kerncentrale

De Duivelskloofkerncentrale in Califormië

De Duivelskloofkerncentrale in Califormië

Californië was in de jaren 50 een van de eerste Amerikaanse staten die kernenergie ging gebruiken, maar lijkt nu dat hoofdstuk nu af te sluiten met voorstel van elektriciteits-maatschappij Pacific Gas & Electric om de laatste kerncentrale in de Californië te sluiten. Het voornemen werd bekend gemaakt na een jaren durende actie om de centrale gesloten te krijgen, in verband met veiligheid en het gebruik van oceaanwater voor koeling. Lees verder

Duurzame energie overal in de lift (naar boven)

Ook in Afrika investeren ze in groene energie

Ook ontwikkelingslanden investeren in duurzame energie (afb: uit REN21-rapport)

Niet eerder kwam er zo veel nieuw vermogen aan duurzame energie beschikbaar als het vorig jaar, zo valt te lezen in het jaaroverzicht van REN21, een deskundigen-organisatie op het gebied van duurzame energie. Voor het eerst gaven opkomende landen meer geld uit aan hernieuwbare energie dan de rijke. Lees verder

Portugal dik vier dagen elektrisch duurzaam

Portugal vier dagen elektra voor "niks'

Portugal heeft sedert 2013 stevig geïnvesteerd in hernieuwbare energie (afb: the Guardian)

Vanaf zaterdagochtend (7 mei) om kwart voor zeven tot woensdag 11 mei kwart voor zes ’s middags, kwam alle elektriciteit in Portugal uit duurzame bronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Dat zou zijn gebleken uit netwerkgegevens. Dat nieuws kwam een paar dagen nadat Duitsland had gemeld dat op pinksterzondag bijna alle elektrische energie afkomstig was van schone energie, waarbij de energieprijzen om sommige tijdstippen zelfs negatief waren (de klanten kregen betaald om te gebruiken). Lees verder

Wiebelstaaf in plaats van windmolen

Wiebelstaaf

Zo zou een wiebelstaafpark er uit kunnen zien (afb: Vortex Bladeless)

Windmolens als energieleveranciers hebben al een aardig deel van de markt veroverd. Ze hebben echter wat nadelen. Zo zouden ze veel geluid produceren en voor veel vogels zijn ze vrij dodelijk. Daar komt bij dat ze nogal onderhoudsgevoelig zijn door de draaiende delen en de overbrenging. Spaanse ingenieurs hebben een alternatief ontwikkeld, dat, een deel, van die nadelen niet kent: de wiebelstaaf. Deskundigen hebben zo hun twijfels over de energieopbrengst van de wiebelstaaf, die aanzienlijk lager is dan van de huidige moderne windmolens.   Lees verder

Windenergie wekt 116% stroombehoefte Denemarken op

Windmolens in slagordeWindenergie, het woord zegt het al, is afhankelijk van de wind. De laatste dagen schijnt het ook in Denemarken goed gewaaid te hebben en dus draaiden de molens op volle toeren. Zo vol dat ze  donderdagavond meer produceerden dan de stroombehoefte: 116%. Vrijdagochtend om 3 uur was dat zelfs 140%. De overdaad kon in Duitsland, Noorwegen en Zweden worden afgezet. Nederland, ooit een windmolenland, komt niet in de buurt. In 2013 was windenergie in Nederland goed voor nog geen 6% van de stroombehoefte en ook in windige tijden komt dat opgestelde windvermogen niet op Deens niveau.
Lees verder