Milieu- en klimaatonderzoekers hebben grote ‘koolstofvoeten’

Congressen en ecologische voetafdruk

Sebastian Jäckle: ”Dat moet veranderen… (afb: univ. van Freiburg)

Het zal vast niet voor elke klimaat- of milieuonderzoeker gelden, maar zeker is dat er over deze thema’s heel wat afvergaderd en -gereisd wordt. Dat maakt de zaak zo wrang: het klimaat redden door CO2 te produceren. De ‘koolstofvoetafdruk van heel wat van die onderzoekers is aanzienlijk. Een van die onderzoekers heeft daar nu een naar gekeken en presenteert ook, heel handig, ideeën om die voetafdruk aanzienlijk (met 85%) te verkleinen. Lees verder

We hebben oplossing klimaatverandering in eigen hand

Vervuiling Frankrijk per sector

Verkeer en vervoer is in Frankrijk de grootste broeikasgas’producent’, daarna komen industrie en diensten. Landbouw is derde (afb: Le Monde)

“Hou op met dat gezeik over vliegen”, “Stop met het autootje pesten” of “Vlees vervuilt niet”. Elke keer als er in Frankrijk maatregelen worden voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen is er wel een groep die roept dat de problemen elders liggen, schrijft het Franse dagblad Le Monde, maar de reacties in Nederland zouden niet anders zijn. Alleen waagt de Nederlandse overheid zich voorlopig niet aan de inperking van vlieg- en autoverkeer. Vergeet niet dat de Gele Hesjes in Frankrijk zijn begonnen als protest tegen de verhoging van de benzineaccijns. Toch valt er moeilijk omheen te argumenteren: wij eenvoudige burgers zijn fiks medeschuldig aan de uitstoot van broeikasgassen door ons consumptie- en mobiliteitsgedrag. Dat zal danig moeten veranderen: (veel) minder vlees en andere dierlijke producten, (veel) minder autorijden en vliegen. Er wordt nu nog om de hete brij heen gedraaid, maar we ontkomen er niet aan. Lees verder

Dit jaar is de ‘uitputtingsdag’ in de EU al op 10 mei

Uitputting van de aarde (EU)

De EU leeft al tientallen jaren op krediet (afb: rapport Footprint Network)

De Europese Unie heeft op 10 mei al al haar natuurlijke bronnen opgebruikt (pdf-bestand) die de aarde in een jaar kan verwerken/vernieuwen. Dat hebben de milieuorganisaties Global Footprint Network en het WereldNatuurFonds berekend. Idealiter zou die ‘uitputtingsdag’ op zijn vroegst op 31 december moeten vallen, liefst later. EU-burgers putten de aarde uit.  Onze ecologische voetafdruk is veel te groot voor een duurzame samenleving op deze planeet.
Lees verder

Mensheid dit jaar nu al ‘in de reserves’

Aardeoverbelastingsdag

We leven in reservetijd (afb: Global Footprint Network)

Vanaf 1 augustus leeft de mensheid op de ‘pof’. Alles wat we nu aan natuurlijke hulpbronnen gebruiken gaat ten koste van de reserves, als we uitgaan van duurzaamheid. Om dit jaar de totale behoefte van de wereldbevolking te dekken zouden we 1,7 aarde nodig hebben en helaas hebben we er maar een. We teren dus in (en stelen van onze kinderen en kleinkinderen). Daarmee is de ecologische voetafdruk van de mens weer groter geworden, groter dan ooit. Lees verder

Zonnepanelen leveren energie en verminderen broeikasgasuitstoot

Mileu- en energiekosten van zonnepanelen

De kosten voor milieu en klimaat van zonnepanelen lijken inmiddels te zijn terugverdiend (afb: uit Nature-artikel)

Voorstanders van het fossiele regime willen nog wel eens zeggen dat al die duurzame energie draait op subsidie en, per saldo, slecht is voor klimaat en milieu. Het maken en bedrijven van energiebronnen als windmolens en zonnepanelen zouden tijdens hun dienstjaren al nooit de energie en de bij de productie ontstane broeikasgassen kunnen terugverdienen. Grappig is natuurlijk dat dat soort dingen nooit wordt gezegd van milieuverpestende producten als auto’s en batterijen, maar het zij zo. Nu zou een levenscyclusanalyse van zonne-energie hebben uitgewezen dat die mogelijk al sedert 2011 of ten laatste in 2018 de broeikasgasuitstoot vermindert en meer energie produceert dan het maken van de zonnepanelen in die veertig jaar heeft gekost Lees verder

De uitputtingsdag valt dit jaar al op 8 augustus

De ecologische voetafdruk van enige landen

De Australiërs schijnen ’s werelds grootste ecologische voetafdruk te hebben (afb: uit rapport)

Gisteren was het ‘uitputtingsdag’  voor de aarde. Van nu tot het eind van het jaar leven we op krediet. Elk jaar berekenen het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds de dag waarop de mensheid de aardse aanwas heeft opgebruikt. Dit jaar is dat 8 augustus. Vanaf gister teren we de rest van het jaar in en ‘lenen’ we van toekomstige generaties. Ons jaarverbruik is wereldwijd 1,64 maal de biologische productie van de aarde in een jaar.
Lees verder

WNF: In 40 jaar helft aantal dieren verdwenen

LeeuwenVolgens het tiende rapport over de levende planeet van het Wereldnatuurfonds is tussen 1970 en 2010 het aantal (gewervelde) dieren dat op deze planeet in het wild verblijft met ruim de helft (52%) teruggelopen. Die daling deed zich vooral voor in de armere gebieden, hetgeen te maken heeft met de immer groeiende economische vraag uit de rijkere delen van de wereld, zo stelt het WNF.

Lees verder

Koe heeft veel te grote ecologische voetafdruk

Koetjes in de weiIsraëlisch/Amerikaans onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat runderproducten (dus ook melk) per gram eiwit of per calorie van alle van dieren afkomstige voedingsmiddelen verreweg de grootste ‘ecologische voetafdruk’ heeft; veel groter dan die van varkens- of kippen. Volgens Ron Milo van het Weizman-instituut (Is.) is het voor het eerst dat die verschillende voedingsmiddelen zo ‘uitputtend’ zijn doorgerekend op hun belasting van het milieu. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Lees verder

“Maden prima eiwitbron (voor dieren)”

Maden

Maden zijn een prima eiwitbron (voor vee)

Ik moet toegeven dat ik op het verkeerde been stond. De Europese Unie heeft een programma om alternatieven te zoeken voor soja als veevoer. Soja is ook mensenvoer en de productie van veevoer van soja heeft een heel stevige ecologische voetafdruk. De zoektocht kijkt vooral naar insecten als bron van eiwitten. In mijn onschuld dacht ik dat het dan om een eiwitbron voor mensen zou gaan, maar nee, het is de EU te doen om veevoer. Veevoer is veelal bedoeld voor de vleesproductie. Dat lijkt me dan een omslachtige manier om een mens, waar het allemaal om te doen is, aan zijn eiwitten te helpen. Dan is het idee misschien aardig om maden of andere insecten te gebruiken, zoals Belgische projectcoördinator Geert Bruggeman voorstelt, maar dat blijft een gigantische verspilling. Weer een goed idee dat het verkeerde oplossing krijgt.

Bron: Alpha Galileo